DSC_9460

Preventing violent extremism in churches and schools

Det afrikanske kontinentet står overfor flere utfordringer, og rekruttering til voldelige ekstremistgrupper er et økende problem, spesielt på Afrikas horn og i Sahel-regionen. Forskjellige afrikanske stater har hatt ulike tilnærminger til terrorbekjempelse, men militær inngripen har vært normen.

En slik tilnærming har ofte virket mot sin hensikt, med overgrep og stigmatisering mot spesifikke etniske og religiøse grupper som igjen har økt rekrutteringen til terrorgrupper.

Den siste tiden har en mer helhetlig tilnærming på grasrotnivå blitt introdusert for å forebygge voldelig ekstremisme. Det er en økende forståelse i afrikanske land for at det sivile samfunnet, kirker og skoler kan spille en viktig rolle i å forhindre radikalisering blant unge.

«Young Samaritans»

I forrige uke var Torhild Breidlid (Digni) sammen med Konstanse Raen fra Bibelselskapet og filmregissør Lars Jørgen Mørland, i Nairobi, Kenya, i forbindelse med produksjonen av en film for prosjektet «Young Samaritans», i regi av Bibelselskapet.

Målet med prosjekt er å styrke, utruste, og gi ungdom verktøyene de trenger for å leve ansvarlige liv. Samtidig tar prosjektet opp temaer som kjønnsbasert vold, likestilling, seksuell og reproduktiv helse, og radikalisering.

I forbindelse med dette prosjektet har det blitt produsert to filmer «Miriam og Sam», som utforsker de nevnte temaene. Bibelselskapet, i samarbeid med Good News Productions International, jobber nå med å skape den tredje filmen i «Miriam og Sam»-serien.

Den kommende filmen tar opp en rekke temaer, inkludert voldelig ekstremisme. Under vårt besøk har vi gjennomført en befaring og undersøkt ulike steder som kan bli brukt ved filmopptak senere.

Viktigheten av åpne diskusjoner om sensitive temaer

Å ta opp sensitive temaer med ungdom kan by på utfordringer i mange afrikanske sammenhenger. I løpet av Breidlids doktorgradsavhandling om ekstremisme og utdanning i Kenya, oppdaget hun at lærere vegret seg for å spesielt ta opp tematikken voldelig ekstremisme med elevene.

Årsaken til dette var deres bekymring for at elevene skulle føle seg stigmatiserte eller fremmedgjorte når temaet ble diskutert på skolen.

Siden kritisk tenkning og undervisning sentrert rundt studentene ikke er en integrert del av lærernes pedagogiske tilnærming, er det også begrenset åpenhet for diskusjon av kontroversielle spørsmål.

I praksis bør klasserommet være et sted der nye ideer og perspektiver introduseres, og der aktuelle samfunnstemaer diskuteres.

Denne arenaen er truet i mange afrikanske land, der kritisk tenkning og åpne diskusjoner enten blir neglisjert eller undertrykt, og der lærere befinner seg i en skvis mellom ulike, ofte motstridende krefter. Et pensum med tydeligere veiledning om hvordan man tar opp og diskuterer disse emnene kan derfor være svært nyttig.

Filmer, sosiale medier og podkaster kan være betydningsfulle pedagogiske verktøy som innovative ungdomsarbeidere eller lærere kan bruke som inngangsport. Derfor kan «Young Samaritan» spille en viktig rolle i å starte diskusjoner rundt sensitive temaer. Målet for Bibelselskapet og dets partnere er å introdusere denne filmen på skoler, men også i kirker og andre møteplasser for ungdom.

Workshop

Hovedprogramaktiviteten består av interaktive workshops basert på nøye utviklede hefter som dekker temaene nevnt ovenfor. Dette kan være et viktig hjelpemiddel for ungdomsarbeidere i kirker og lærere for å adressere sensitive spørsmål som radikalisering og voldelig ekstremisme med ungdom.

Opplæring og workshop er allerede godt i gang, og de to første filmene har fått svært positiv tilbakemelding fra lokale samarbeidspartnere. I forbindelse med oppholdet i Kenya besøkte Digni en menighet som hadde workshop med ungdommer.

Filmen engasjerte ungdommene og ble etterfulgt av ivrige diskusjoner. Vi ser fram til den tredje filmen av «Miriam og Sam», som forventes å være klar høsten 2024.