amol-sonar-1KntWz6Hpgc-unsplash

Local democracy and locally led development deserve more attention

11 september går det norske folk til valgurnene for å stemme på det partiet de mener har den beste lokalpolitikken. Samtidig har kommunestyre- og fylkestingsvalg alltid hatt mye mindre valgoppslutning enn stortingsvalg.
Emil Erstad skriver i Vårt Land 23. august at denne valgkampen har imidlertid vært annerledes enn ved tidligere kommunestyre- og fylkestingsvalg. Valgkampen har tidligere i stor grad vært preget av nasjonale saker. I år har det vært mer fokus på lokale saker og politikk som ikke nødvendigvis følger dagsorden nasjonalt.
I hele min barndom hadde jeg en far som var aktiv i lokalpolitikken og jeg lærte tidlig at lokalpolitikk ikke er noe vi bør ta for gitt. Far brukte utallige dager og kvelder på møter og utvalg fordi han ville at bygda vår skulle være en god plass å bo. Alle de som stiller til valg er lokale helter som vil noe for sitt nærmiljø og lokalsamfunn. Det er de som kjenner behovene på bakken best, og viktige saker avgjøres ofte best på lokalt nivå.

Det å styrke lokalsamfunnet er også kjernen i utviklingsarbeidet. Digni er opptatt av at utviklingsarbeid skal mobilisere lokal kompetanse og bygge på lokale ressurser for å oppnå varige og bedre resultater. For å oppnå bærekraftige resultater bør lokale partnere samarbeide med en rekke aktører, inkludert lokale myndigheter for å få økt gjennomslag.
Dignis medlemmer har partnere som jobber med lokalt ledet utvikling og som samarbeider med lokale myndigheter. Normisjon samarbeider med United Mission of Nepal som jobber med prosjektet Climates i distriktene Bajhang og Doti. Dette er områder i Nepal som har vært hardt rammet av klimaendringene.
Prosjektet innebærer blant annet organisering av lokalsamfunnet i ulike komiteer som igjen samarbeider med lokale myndigheter om klimarelaterte utfordringer. Prosjektet har som mål å adressere konsekvensene av klimaendringene gjennom inkluderende involvering av lokalsamfunnet.
Klimatiltakene vil da være basert på lokale ressurser, ferdigheter, kunnskap og ny praksis introdusert av relevante lokale aktører. Samtidig bidrar prosjektet med opplæring i lokalsamfunnet om klimaendringer, klimasensitiv planlegging, klimatilpasning og klimasmart teknologi.
Climates jobber tett med lokale myndigheter i regionen. The local government operations Act, 2017 er et av de viktigste instrumentene for å iverksette katastrofe risikostyring relatert til klimautfordringer i Nepal. Ifølge loven har lokale myndigheter mandat og forpliktelse til å utvikle risikoplaner og katastrofehåndteringsplaner.
Climates støtter lokale myndigheter med å utvikle og iverksette disse planene. Prosjektet jobber videre med å styrke kapasiteten til lokale komiteer som jobber med katastroferisiko. Komiteene får opplæring om katastrofehåndtering og katastrofe sensitiv planlegging.
Her spiller altså lokalsamfunnet gjennom Climates en viktig rolle i å påvirke de lokale myndighetene til å satse på klimarelaterte tiltak i regionen.
Selv om mange land mangler et velfungerende demokrati, har de ofte lokale strukturer som tar hånd om sentrale samfunnsoppgaver. Folk bor lokalt og kriser og flom rammer lokalt. Det er muligheter for å takle disse utfordringene bedre, men for at vi skal lykkes, er det viktig at givere gir mer makt og ressurser til sine lokale partnere som har legitimitet i lokalsamfunnet.
Givere må i større grad anerkjenne og respektere verdigheten, prioriteringene, kunnskapen, rettighetene og ambisjonene til lokale aktører. Lokalt ledet utvikling står også sentralt i arbeidet for å oppnå bærekraftsmålene.
Også her i Norge tas viktige avgjørelser på lokalt plan som direkte påvirker hverdagen til folk på mange områder. Lokaldemokrati og lokalt ledet utvikling fortjener derfor mer oppmerksomhet både globalt, men også i Norge. Kanskje mer fokus på lokalpolitikk i årets valgkamp vil påvirke valgoppslutningen ved kommunestyre- og fylkestingsvalg denne gangen?
Godt valg!