Eswatini

Focus on renewable energy

Mandag 27. mars lanserte regjeringen arbeidet med utviklingen av den nye Afrika-strategien på Litteraturhuset i Oslo. Målet med seminaret var å hente innspill til strategien som skal være klar sommeren 2024.
På seminaret ble det understreket at Afrika står ovenfor en rekke utfordringer og på mange områder peker pilene i feil retning. Den afrikanske befolkningen vokser raskt og vil nesten dobles til 2,5 milliarder mennesker innen 2050. Dette kan by på nye muligheter, men det vil også være nødvendig med tiltak på grunn av en stor ungdomsbølge og høy arbeidsledighet.

I tillegg ser vi en energikrise i mange afrikanske land. 600 millioner afrikanere mangler tilgang til strøm. Den siste tiden har verden vært vitne til nyheter om voldsomme demonstrasjoner i Kenya, Sør-Afrika og Nigeria, der de rekordhøye prisene på energi har skapt store utfordringer. Spesielt i Sør-Afrika har daglig strømkutt vært et stort problem i årevis. Den 9. februar erklærte Sør-Afrikas president Cyril Ramaphosa nasjonal krisetilstand knyttet til strømkrisen i landet.
Samtidig som strøm er utilgjengelig for mange afrikanere, kommer størsteparten av energien i Afrika fra fossile energikilder, som kull, olje og naturgass. Det er samtidig et stort potensial når det gjelder sol og vindenergi på kontinentet, men bare 0,4 prosent av all fornybar investering skjer i Afrika.
Ifølge en av deltakerne på seminaret, var en av årsakene til dette at en rekke selskaper ikke vil investerte i fornybar energi fordi risikoen er for høy og Verdensbanken og Afrikabanken ikke vil bidra med risikoavlastning.
Jeg var nylig på et prosjektbesøk i Eswatini (tidligere Swaziland) og besøkte partneren Free Evangelical Christian Fellowship (FECF) og Solar Training and Renewable Energy Entrepreneurship Centre (STREEC) prosjektet. Eswatini er på mange måter avhengig av nabolandet Sør-Afrika når det gjelder tilgang til elektrisitet. Siden Sør-Afrika imidlertid nå befinner seg i en nasjonal strømkrise, vil det være viktig at Eswatini finner nye energikilder.
For å sikre energisikkerhet og redusere avhengigheten av fossilt brensel har myndighetene i Eswatini som mål å øke andelen fornybar energi til landets strømforsyning med 50 prosent innen 2030.
Andelen husholdninger med tilgang til elektrisitet i Eswatini økte fra 69 prosent i 2014 til 82 prosent i 2020. Det er imidlertid store forskjeller innad i landet og på landsbygda mangler 30-40 prosent tilgang til elektrisitet. På grunn av manglende tilgang til elektrisitet, brukes bl.a. ved som energikilde, noe som igjen fører til avskoging.
Gjennom det nystartede STREEC-prosjektet fremmer FECF bruken av fornybare energiressurser som bl.a. solenergi. Prosjektet jobber også med bevisstgjøring på skoler og lokalsamfunn om viktigheten av fornybare ressurser.
Med en skyhøy arbeidsledighet som bakteppe, har STREEC som mål å skape arbeidsplasser og utdanne entreprenører. STREEC vil primært være en plattform for unge mennesker uten høyere utdanning, og opplæringen vil gi studentene nødvendige ferdigheter innen teknologi knyttet til fornybar energi. Prosjektet vil dermed bidra til fattigdomsreduksjon samt styrke sysselsetting og energitilgang i regionen.
Siden store deler av den afrikanske befolkningen ikke har tilgang på elektrisitet er det svært viktig at energisikkerhet på kontinentet prioriteres. Tilgang til elektrisitet gir også en rekke positive ringvirkninger. Det fører til bedre helse, bedre utdanningsmuligheter, økonomisk vekst og det skaper økt trygghet for befolkningen.

Når regjeringen nå skal starte arbeidet med den nye Afrika- strategien, er det viktig at Norge satser på fornybar energi, men også på yrkesutdanning innenfor fagfeltene hvor det er behov for arbeidskraft. Jeg møtte en gjeng stolte studenter som snart er utdannet som noen av Eswatinis første fagfolk innen solcelle- teknologi.