Bilde-Bla-kors

Project visit to Blue Cross Kisumu in Kenya

I november 2022 dro Lilliann E.R. Våje og Marit Rosendahl Andersen til Kisumu, Kenya for å besøke Blå Kors sin lokale samarbeidspartner. Besøket ga Digni et godt bilde av Blå Kors sitt viktige arbeid i regionen, og hvordan lokal partner jobber med forvaltning og organisasjonsutvikling.

Lilliann og Marit dro sammen med Rune Hjalmar Espeland som er leder for internasjonalt arbeid i Blå Kors. Der besøkte de Blue Cross Kisumu, som er Blå Kors sin lokale partner i landet.

Besøket var første besøk fra Digni til en av Blå Kors sine partnere.

-Slike besøk er en viktig del av Dignis kontinuerlige arbeid med kvalitetssikring av forvaltningen av Norad midler hos sine medlemmer og deres partnere. Samtidig er det veldig viktig for meg som Blå Kors sin saksbehandler å se alt det som jeg fra før bare kjenner gjennom projektdokumentene, forteller Lilliann.

For Marit var dette første gang hun er på partnerbesøk med Digni.

-For meg har dette vært en unik mulighet til å lære mer om hvordan Digni jobber opp mot medlemmene og de lokale partnerne. Jeg kjenner også at besøket vil bli viktig for min motivasjon i det daglige arbeidet mitt, sier Marit som til vanlig jobber som administrasjons- og økonomikonsulent i Digni.

RUSFOREBYGGENDE ARBEID

Lokalt prosjektansatt Lyndah Favorite fra Blue Cross Kisumu sammen med tre av deltakerne i Blå Kors sitt prosjekt i Kenya.

Kisumu er en storby med store sosiale utfordringer, inkludert rusproblemer. I 2018 startet derfor Blå Kors og deres lokale partnere prosjektet ‘Alcohol and other Substance Abuse Prevention for Children and Youth’ i Kisumu.

-Alkohol og rus er derfor et alvorlig hinder for utvikling og folkehelse i Kenya, sier Rune fra Blå Kors som også har et tilsvarende prosjekt i Uganda.  

Blå Kors sitt prosjekt i Kisumu driver derfor rusforebyggende arbeid for barn og unge, hvor også lokalsamfunn og skoler blir involvert. Prosjektets mål er å begrense de mange negative konsekvensene som følger av alkohol- og annet rusmisbruk i samfunnet. 

Sammen med organisasjonen Child to Child har Blå Cross Kisumu utviklet et nyskapende livsmestringsprogram som nå gjennomføres på 24 skoler i Kisumus slumområder. Livsmestring, eller life skills, er de egenskaper som stryker et individs kapasitet til å konstruktivt håndtere livets utfordringer. Gjennom en rekke interaktive øvelser styrkes barnas beslutningsevne, problemløsningsevne, kritiske tenking, og kommunikasjonsevne.

-Ved å inkludere temaer som alkohol og helse, gruppepress og kjønnsroller styrker programmet også barnas evne til å ta informerte valg, hvilket er essensielt fra et rusforebyggende perspektiv. Programmet gjør dem dermed bedre rustet til å opprettholde en god mental helse og selvfølelse i hverdagen, forteller Rune.

NOTHING ABOUT US – WITHOUT US

Lillian Våje fra Digni og Rune Hjalmar Espeland fra Blå Kors har sammen med Ken Marau fra det kenyanske rusmiddeldirektoratet NACADA fått hver sin kopi av St John Christosom Kudho Secondary School sine nye retningslinjer for rusmidler.

Å begrense utsalget av rusmidler, sikre at relevant lovverk blir fulgt opp og begrense aggressiv markedsføring fra alkoholindustrien, er ifølge WHO den mest effektive måten å bekjempe misbruk på. Politisk påvirkning er derfor en viktig del av Blue Cross Kisumu sitt forebyggingsarbeid. På lokalt nivå er det spesielt viktig å sørge for at skolene er rusfrie arenaer. Blue Cross Kisumu bistår derfor kenyanske myndigheter med å utvikle og implementere retningslinjer for rusmidler på skoler i regionen.  

-Vi fikk også være med på en stor lansering av den eksterne sluttevalueringen av prosjektperioden, med over seksti deltakere. Det gjorde stort inntrykk på meg å se hvor mange beslutningstakere som hadde møtt opp og hvordan de fremsnakket Blue Cross Kisumu sitt arbeid, sier Lilliann.

Ved å inkludere unge i det politiske påvirkningsarbeidet oppmuntres de til å være rollemodeller i lokalsamfunnet. De gjør sine egne stemmer hørt, og får god trening i å fremme sine rettigheter overfor beslutningstakere. Alle deltakerne er derfor opptatte av prinsippet om Nothing about us – without us.

-Det var utrolig sterkt å se hvordan barn og unge jeg fikk møte har utviklet seg gjennom prosjektet. De bruker nå sin stemme til å gjøre foreldre, lærere og politikere oppmerksomme på utfordringene med rusmidler for barn og unge, sier Lilliann.

På partnerbesøket i Kisumu fikk Lilliann og Marit også høre mer om Blue Cross Kisumu sin innsats under Covid-19 pandemien, og hvor viktig det var for både Blå Kors og deres lokale partnere at man raskt kunne relokere midler til å håndtere krisen. Gjennom denne reallokeringen klarte man å bistå mer enn 100,000 brukere med smitteforebygging.