DSC6325-1024×681-1

Digni med ny overordnet strategi

Digni har gjennom koronatiden jobbet frem en ny overordnet strategi. «Digni 2030 – Statement of Principles» ble vedtatt av representantskapet 29. april.

– Vi har hatt en god og inkluderende prosess blant medlemmene og har samlet oss om en ny strategi som viser hva som vil være Dignis avtrykk i utviklingspolitikken fremover. Vi vil som en del av den globale kirkes kall til diakoni arbeide gjennom medlemsorganisasjonene og deres partnere for at ingen mennesker skal utelates i utvikling. Og vi vil bidra i arbeidet for å nå bærekraftsmålene innen 2030, sier Stephanie Dietrich, styreleder i Digni.

Dignis visjon er en fredelig verden hvor mennesker opplever verdighet, fattigdom er bekjempet, rettferdighet råder og ingen er utelatt i utviklingen. Det er en verden hvor vi forvalter skaperverket til beste for kommende generasjoner og stiller opp i klimakampen og for å nå bærekraftsagendaen.

– Nå har vi fått på plass en solid overordnet strategi som legger et godt grunnlag for å utarbeide en strategisk handlingsplan for perioden 2023-27 og en ny søknad til Norad. Digni og medlemmene har et stort nettverk av lokale kirker og sivilsamfunnsaktører. Vi har god kulturforståelse i samarbeidslandene og kan jobbe langsiktig inn mot mennesker og befolkningsgrupper som står i fare for å bli utelatt. Vår kompetanse innen religion og utvikling gir et viktig bidrag inn i norsk utviklingssamarbeid, sier Hjalmar Bø, generalsekretær i Digni.

Den nye overordnede strategien og prinsippene for utviklingsarbeidet til Digni peker fram mot 2030. Ut fra disse vil vi nå gjøre viktig prioriteringer i femårsplanen som vil vedtas i begynnelsen av 2022. I dag starter styret og stab i Digni drøftingene på en felles samling.