MENY

«Ville du gitt våpen til en diktator?»

- Svaret på spørsmålet er mest sannsynlig nei, skriver fungerende generalsekretær Elizabeth Laura Walmann.

Man selger ikke bomber og granater til folk man ikke stoler på. Sunn fornuft sier at det kort sagt ikke er smart. Likevel eksporterte norske bedrifter i 2014 våpen og krigsmateriell for 3,6 milliarder kroner. Størstedelen til allierte NATO-land, men samtidig gikk mye til regimer som aktivt undertrykker sine innbyggere.

Norges rolle internasjonalt må uten forbehold være å fremme menneskerettigheter.

Mens den totale norske våpeneksporten gikk ned fra 2013 til 2014, tredoblet Norge eksporten til undertrykkende regimer. Dit solgte norske bedrifter krigsmateriell for 70,7 millioner kroner. Land som Kuwait, Qatar, De forente arabiske emirater, Egypt, Oman og Saudi-Arabia har alle vært på Norges kundelister de siste årene.

Etisk forkastelig

Eksporten fordeler seg på to kategorier, såkalt a- og b-materiell. A-materiell er våpen og ammunisjon, mens b-materiell er eksempelvis, kikkerter, radioutstyr, transportmidler og lignende som skal brukes i krig. Størstedelen av eksporten har de siste årene vært a-materiell, altså det mest alvorlige.

Den norske våpeneksporten er både kritikkverdig og etisk forkastelig. Salg av våpen til regimer som undertrykker både sine innbyggere og andre, er i strid med våre grunnleggende verdier. Norges rolle internasjonalt må uten forbehold være å fremme menneskerettigheter, ikke støtte dem som undertrykker.

Derfor er det problematisk at flere av landene som Norge selger våpen til, begrenser grunnleggende friheter og rettigheter for sine innbyggere. Politiske aktivister, religionskritikere, journalister og andre som vil kritisere sine politiske systemer, risikerer arrestasjon, tortur og i verste fall dødsstraff.

Selger til land som begår krigsforbrytelser

Hadde Norge vært en marginal aktør i den globale våpenhandelen, hadde konsekvensene av uansvarlig våpeneksport vært mindre. Men Norge er i verdenstoppen per innbygger når det gjelder våpeneksport. Når vi lar våpenproduksjon og -salg være så betydelig, må vi være mye mer varsomme med hvordan vi bedriver denne virksomheten.

Vi kan ikke fortsette dagens praksis hvor vi muliggjør undertrykking og tortur.

En liten, men viktig nyhet, er imidlertid at Utenriksminister Børge Brende i april innførte en midlertidig stopp i salget av ammunisjon til De forente arabiske emirater. Nyheten blekner likevel i lys av den totale norske eksporten. Landet kan fortsatt kjøpe andre former for militærutstyr.

Emiratene har deltatt aktivt i krigen mot opprørerne i Jemen, hvor en rekke krigsforbrytelser er godt dokumentert. I tillegg sendte Emiratene og Saudi-Arabia i 2011 soldater til øystaten Bahrain for å slå ned på fredelige demonstranter som krevde demokrati.

Tilsvarende står døra åpen for norsk handel til eksempelvis Oman, som er et monarki der utenlandske arbeidere blir behandlet som slaver og homofile risikerer dødsstraff. Eller Qatar som i stor grad følger sharialovene.

Norsk eksport muliggjør undertrykkelse

Flere tiltak må settes i verk. Det viktigeste kravet er at Norge må stanse eksporten til undertrykkende regimer. Vi kan ikke fortsette dagens praksis hvor vi muliggjør undertrykking og tortur.

I tillegg er det viktig å gi offentligheten innsyn i vurderingene som gjøres beslutningen om hvilke land som skal få lov til å kjøpe norsk militærmateriell. Bare på den måten kan vi få en reell offentlig debatt om vurderingene som gjøres.

Dessuten er åpenhet et effektivt virkemiddel mot korrupsjon, som er et enormt problem i den globale våpenhandelen. Vi må også innføre såkalt sluttbrukererklæring i all norsk våpeneksport, også i salg til NATO-land. Det betyr at vi må få svart på hvitt hvem som skal bruke våpenet, før vi selger det. Dette vil kunne forhindre at våpen fra Norge blir videresolgt til land og aktører som vi mener det er galt å selge til.

Til sist må norske myndigheter være mer på hugget i iveren etter å følge våre egne regler. Det kan ikke være slik at mottakere av norske våpen kan begå krigsforbrytelser i over et år, slik de har gjort i Jemen, før Norge stanser våpeneksporten.

Norge kan ikke være en forkjemper for fredsbygging og menneskerettigheter, og samtidig selge våpen til undertrykkende regimer. Det er uholdbart.


Foto: Kong Salman Bin Abdulaziz Al Saud ankommer Maldivene for et offisielt besøk i 2010 – før han ble eneveldende konge i Saudi Arabia. Foto under creative commons-lisens av Mauroof Khaleel fra Presidency Maldives på Flickr.