MENY
Allerede i oppveksten på Madagaskar var Lilliann E. Razafimandimby Våje opptatt av organisasjon og ledelse i diakonalt arbeid og kirkeliv.

Vil hjelpe organisasjonene

Nå har hun skrevet boken hun selv savnet som tenåring på Madagaskar.

«Seks blinde mennesker sto rundt en elefant og forsøkte å bestemme seg for hva det var …». Slik begynner første kapittel i boken The Abilities. Den indiske fabelen forteller hvordan mennene har helt ulik oppfatning av hva de står overfor, avhengig om de berører elefantens snabel, hale, rygg, støttenner, føtter eller kjenner luften fra de flagrende ørene.

Trenger et verktøy

Slik er det også med organisasjoner, er Dignis seniorrådgiver Lilliann E. R. Våjes poeng. Forskjellige mennesker kan oppfatte en og samme organisasjon svært forskjellig, avhengig av hva man arbeider med. «For å forstå en organisasjon, må vi forenkle organisasjonens kompleksitet til en praktisk modell som passer vår kontekst», skriver hun.  

Og det er det hun har gjort i The Abilities. Boken gir et teoretisk verktøy for organisasjoner som ønsker å vurdere seg selv, kartlegge ferdigheter og finne frem til en felles opplevelse av hvem man er og hva man gjør.  

-Den går systematisk gjennom ulike temaer, som for eksempel identitet, strategi, forvaltning, ledelse, forholdet til andre organisasjoner, til myndigheter og hvordan man jobber for å nå sine mål, sier Lilliann.

– I utgangspunktet kan The Abilities, selve verktøyet, brukes av alle, men boken er utformet spesielt for organisasjoner i Dignis nettverk.

Sin egen versjon

Metodikken vil ikke Lillian ta æren for. Den ble opprinnelig utviklet av Alan Fowler, Liz Moody og Rick James i 1995 og har siden blitt videreutviklet for Digni av Stein-Erik Kruse, og forenklet av tidligere generalsekretær Jørn Lemvik. Lillian har omskrevet den igjen og supplert med sine egne erfaringer og tanker om hvordan den kan brukes.

– Det er et viktig redskap. Vi tror at organisasjoner som vet hvem de er, som vet hvilken retning de vil gå i, som bruker ressurser på en god måte – også vil kunne levere gode resultater innenfor helse, utdanning, jordbruk, menneskerettigheter og kan bidra til at folk får et bedre liv.

Det er personlig

Hvorfor ønsket hun å skrive boken? Det er et kort spørsmål med et langt svar. Bak de drøyt 50 sidene skjuler det seg en flik av hennes egen livshistorie. Spørsmålet tar henne tilbake til begynnelsen:

– Jeg vokste opp på Madagaskar, i en stor kirke som hadde mye diakonalt arbeid. Mange fikk finansiering fra vestlige land. Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, USA. Man var opptatt av å utdanne leger, sivilagronomer og lærere, men det var ikke fokus på forvaltning og ledelse. Og jeg så at prosjekter ofte ble avsluttet nettopp på grunn av svak ledelse og dårlig forvaltning – ikke på grunn av manglende resultater. Det har fulgt meg hele livet, sier hun.

-Og en annen ting: Jeg vokste opp med spørsmålet om hvordan kirkene kunne bidra til at folk rundt meg kunne få et bedre liv. De hadde rykte på seg for ikke å være profesjonelle. Og det ønsket jeg å gjøre noe med.

Møtte «The Abilities»

Da Lillian kom til Norge, valgte hun derfor å studere økonomi, ressursforvaltning, organisasjon og ledelse, med hensikt å styrke kapasiteten til kirker og andre bistandsorganisasjoner. Og i 1999 ble hun introdusert for metodikken bak «The Abilities». I den oppdaget hun noe hun hadde savnet i andre verktøy.  

-Det var noe i den som jeg kunne kople til folks hverdagsliv på ulike steder i verden. Jeg kan snakke om hvordan en familie er en organisasjon, hvordan mor, far og barn alle har sine oppgaver i hjemmet og jobber sammen for å ha et godt liv. Da forstår folk hva jeg mener. En annen metafor jeg har brukt i kirke-sammenheng er at menigheten er en organisasjon. Jeg kan også knytte det til bildet om menigheten som Jesu-kropp, der alle lemmene har sine forskjellige oppgaver. Det gav mening for folk, sier hun.

Håper den spres

Boken er nå tilgjengelig og gratis for alle som ønsker å ta den i bruk. Den kan lastes ned her: The Abilities For at den skal kunne benyttes, ikke bare av Dignis medlemsorganisasjoner, men av alle partnere rundt om i verden, er den skrevet på engelsk.

-Jeg håper den vil bli spredt og at folk skal bruke den for å styrke egne organisasjoner. Ved at de selv har tilgang på metodikken, kan de bruke den på sine egne premisser, sier Lilliann.