MENY

Vil du jobbe med bistand?

Fagrådgiver (MEAL og digitalisering)

Beskrivelse

Digni er en paraplyorganisasjon for det langsiktige utviklingsarbeidet som 17 misjonsorganisasjoner og kirkesamfunn driver med støtte fra Norad. Disse midlene kanaliseres til våre medlemmers partnere og prosjekter i rundt 30 land. Digni har både en rådgivende og en kvalitetssikrende rolle, samt en oppgave som kompetansebygger og nettverksfasilitator.

Digni søker nå en seniorrådgiver som kan bidra i oppfølgingen av bistandsporteføljen til Digni-kjeden.

Ansvarsområder

 • Saksbehandling og prosjektoppfølging etter Dignis strategier og retningslinjer
 • Oppfølging og veiledning av Dignis medlemmer i bistandsfaglige spørsmål
 • Bidra i kompetansebyggende aktiviteter
 • Delta i nettverk og prosjekter innenfor relevante fagområder

Mulige ansvarsområder ut fra egnethet hos søker:

 • Monitorering, evaluering og resultatmåling
 • Digitaliseringsprosesser knyttet til MEAL

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant universitets- eller høyskoleutdannelse på Master-nivå
 • Solid kunnskap og erfaring innen monitorering og evaluering
 • God kjennskap til det sivile samfunn/frivillig organisasjonsarbeid, helst også våre medlemsorganisasjoners arbeid
 • Gode digitale ferdigheter og erfaring fra digitaliseringsprosesser
 • Erfaring fra internasjonalt utviklingsarbeid
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, gjerne også fransk
 • Erfaring fra forvaltning/saksbehandling av prosjekt- og bistandsarbeid
 • God forståelse for økonomiforvaltning i prosjekt

Personlige egenskaper

 • God skriftlig formidlingsevne
 • Gode samarbeidsevner
 • Initiativrik, ansvarsbevisst og lærevillig
 • Analytisk og nytenkende

Stillingen plasseres inn som seniorrådgiver og er fast stilling i 100 % med kontor i Oslo.  Tiltredelse etter avtale. Stillingen rapporterer til generalsekretær. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Den som ansettes må kunne identifisere seg med Dignis verdigrunnlag. Lønn etter Dignis regulativ. Pensjonsordning. 

For nærmere opplysninger kan du kontakte generalsekretær Hjalmar Bø, telefon 90674142

eller på mail: hb@digni.no.

Kortfattet søknad med CV sendes til post@digni.no innen 10.08.23.