MENY

Vil du jobbe hos oss som controller?

Digni er en paraplyorganisasjon for det langsiktige utviklingsarbeidet som 20 misjonsorganisasjoner og kirkesamfunn driver med støtte fra Norad. Disse midlene kanaliseres til våre medlemmers partnere og prosjekter i rundt 35 land. Digni har både en rådgivende og en kvalitetssikrende rolle, samt en oppgave som kompetansebygger og nettverksfasilitator.

Digni søker nå en faglig dyktig Controller som kan bidra til styrkingen av vårt arbeid med å kvalitetssikre prosjektene i vår portefølje. Hovedfokus for stillingen vil ligge på økonomisk styring og anti-korrupsjonsarbeid. Controlleren vil jobbe tett sammen med en gruppe høyt kvalifiserte bistandsrådgivere, samt økonomiansvarlig og resten av sekretariatet.

Ansvarsområder

 • Utvikle og vedlikeholde rutiner/verktøy og retningslinjer for økonomistyring
 • Veiledning og kompetansebygging av medlemsorganisasjoner
 • Antikorrupsjonsarbeidet i Norge og utland: Forebygging, avdekking og håndtering av mislighetssaker, herunder også kontakt opp mot Norads varslingsteam
 • Fordeling av økonomiske rammer og kommunikasjon med medlemmene
 • Budsjettoppfølging og rådgiving i budsjettarbeidet.
 • Faglig ressurs for fagrådgiverne vedr. budsjett og regnskap for prosjekter i porteføljen.
 • Kvalitetssikring og bidrag av økonomisk kompetanse inn i organisasjonsgjennomganger av medlemmer, partnere og prosjekter i Digni-kjeden
 • Rapportering til Norad
 • Andre oppgaver kan tilkomme

Ønskede kvalifikasjoner

 •  Økonomiutdannelse på master-nivå
 • Minimum 5 års relevant erfaring
 • Erfaring fra anti-korrupsjonsarbeid
 • God regnskapsforståelse
 • God erfaring med bruk av Excel og IT-verktøy generelt
 • Må beherske norsk og engelsk som arbeidsspråk, kunnskap i fransk og/eller spansk er en fordel.
 • Erfaring fra humanitært/bistandsfaglig arbeid er en fordel.

Egenskaper:

 • Resultatorientert og selvstendig
 • Fleksibel og god til å samarbeide
 • Analytisk, strukturert
 • Gode kommunikasjonsferdigheter

Stillingen er fast i 100 %, med tiltredelse så snart som mulig. Stillingen rapporterer til assisterende generalsekretær

Noe reisevirksomhet må påregnes. Den som ansettes må kunne identifisere seg med Dignis verdigrunnlag. Lønn etter Dignis regulativ. Pensjonsordning.

For nærmere opplysninger kan følgende personer kontaktes:

 • Økonomiansvarlig, Eirik Nyen, telefon 24 11 11 77 eller 412 53 327
 • generalsekretær, Elizabeth L. Walmann, telefon 24 11 11 55 eller 924 35 591

Kortfattet søknad med CV sendes til post@digni.no innen 14. mars.