MENY

Bærekraftsmålene

.

Gjennom vår innsats ønsker vi å bidra til den globale dugnaden for fattigdomsbekjempelse og bærekraft. Gjennom FNs bærekraftsmål har verdenssamfunnet tatt mål av seg å nå en rekke milepæler innen 2030. Skal vi nå disse målene, må alle bidra. Gjennom våre medlemmer og deres nasjonale samarbeidspartnere vil vi bidra til å gjøre verden til et litt bedre og sted, hvor flere mennesker kan oppleve verdighet framfor fattigdom.

Fra Strategiske plan for Digni i perioden 2018-2022