MENY
Assisterende generalsekretær i Digni, Elisabeth Laura Walmann inviterte til workshop om maktmisbruk og krenkelser.

Tok tak i det vanskelige

Økonomiske misligholdelser og seksuelle krenkelser var hovedtema da Dignis medlemmer møttes til to dagers arbeidsmøte.

Representanter fra alle Dignis 20 medlemsorganisasjoner var representert, da generalsekretær Hjalmar Bø og staben hans inviterte til Medlemsdagene i Gjestehuset ved Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo.

BESØK FRA NORAD

På timeplanen sto blant annet besøk fra Norad, hvor seniorrådgiverne Dag Nenningsland og Alvhilde Winje informerte om nye «Retningslinjer for håndtering av mistanke om økonomiske misligheter» og nye «Retningslinjer for håndtering av varsler om trakassering hos Norads partnere».  

Etter foredragene fulgte engasjerte diskusjoner og workshops på tvers av organisasjonene.

– Det er en oppgave for Digni å utvikle kompetansen hos medlemsorganisasjonene. Disse dagene er en viktig del av det, og også for relasjonsbygging, sier generalsekretær Hjalmar Bø.

– Det er nyttig at medlemmene våre får anledning til å møtes og kan utveksle erfaringer. Vi forsøker å legge til rette for det.

GOD BALANSE

– Det har vært veldig bra. Det er lenge siden sist jeg var med, sier rådgiver i Det Norske Misjonsselskap, Ragnhild Mestad.

Ragnhild Mestad deltok på Medlemsdagene som representant for Det Norske Misjonsselskap (NMS).
Ragnhild Mestad deltok på Medlemsdagene som representant for Det Norske Misjonsselskap (NMS).

– Slike konferanser har en tendens til å bli preget av mye monolog, men her har det vært en god veksling i hvem som har ordet, en god balanse i innholdet og interessante innspill, sier hun.
INSPIRERENDE

-Jeg synes det er givende, faglig nyttig og inspirerende å treffe større deler av Digni-familien, sier seniorrådgiver i Pinsemisjonen, Stig Stordal.

Stig Stordal deltok på Medlemsdagene som representant for Pinsemisjonen.
Stig Stordal deltok på Medlemsdagene som representant for Pinsemisjonen.


Særlig trekker Stordal frem programposten «Speakers corner» hvor samtlige organisasjoner fikk anledning til å dele sine erfaringer og hvilke saker som opptar dem.
VIKTIG SIGNAL

– Hva synes du om dagens temaer, økonomisk mislighold og krenkelser?

– Da må jeg bruke et vokabular som nyttig og relevant. Alle misjonsorganisasjoner har dette på agendaen. Mange har varslingssaker som pågår. At dette løftes frem er et viktig signal fra Norad.

KREVENDE Å TA OPP

-Trakassering og seksuelle krenkelser er en viktig tematikk, sier Ragnhild Mestad.
 
– Jeg jobber i en organisasjon som har retningslinjer og ting fungerer, men jeg ser at det er en utfordring.  Det er en viktig sak. Men krevende å ta opp med partnerorganisasjonene våre. Det oppleves fort som en ovenfra-og-ned-holdning, at vi forteller dem at slik skal det være.

– Vi er alle nødt til å jobbe videre med retningslinjene for varsler, også mot våre egne. Man skal tørre å varsle mot sine egne kollegaer og overordnede, og mot partnerorganisasjoner. Vi er ikke i mål før det også kommer varsler mot oss som organisasjon fra partnerne våre og håndtere dem på en god måte, sier hun.