MENY

–Stadig mer aggressiv alkoholmarkedsføring

Etter en knapp times kjøring i Etiopias hovedstad, Addis Ababa, så vi flere titalls alkoholreklamer som fylte en hel vegg. – Uetisk, mener Dignis fungerende generalsekretær.

Sjåfør Selamyihun Kassa forteller at markedsføringen av alkohol har blitt stadig mer aggressiv i Etiopia de siste årene.

Da Digni besøkte Addis Ababa for et par måneder siden, tok sjåfør Selamyihun Kassa oss med på en kjøretur for å vise hvor aggressiv alkoholmarkedsføringen har blitt. Eksemplene lot ikke vente på seg. Etter en knapp times kjøring, hadde vi sett flere titalls plakater som var svært dominerende i bybildet.

­–Tidligere var ølbryggeriene statlig eid, men etter at bransjen ble privatisert for rundt fem år siden, har markedsføringen blitt stadig mer aggressiv, sier Kassa.

Stor konkurranse

Dette etiopiske ølmerket har et lotteri der man kan vinne en bil, tv eller lignende dersom det er bilde av disse på innsiden av ølkorken.

Han forteller at konkurransen er størst mellom selskapene Diageo, BGI Etiopia og Heineken. Ifølge research gjort av FORUT, så støtter Statens Pensjonsfond alle disse tre selskapene. BGI Etiopia eies av Diageo der Norge har investert 10 milliarder kroner. Investeringene i Heineken er på 5 milliarder kroner, inkludert aksjer og verdipapirer.

–Disse kjemper om kundene, og det brukes derfor mye penger på promotering. De setter også ned prisene slik at flere skal få råd til å kjøpe produktene deres, sier sjåføren.

Han forteller at ett av selskapene for tiden har et lotteri der man kan vinne en bil, tv eller lignende dersom det er bilde av disse på innsiden av ølkorken. Flere av selskapene driver også sosialt arbeid og får på den måten velvilje i samfunnet.

­­–Markedsføringen er veldig aggressiv, og jeg synes ikke det er bra for samfunnet. Det er ingen fordeler med dette. Alkohol kan ødelegge mental helse og folks økonomi, mener Kassa.

Uskyldig tredjepart

Også Dignis fungerende generalsekretær Elizabeth Laura Walmann, reagerer på denne typen markedsføring.

–Det er uetisk. Det som er mest problematisk, er at man markedsfører så sterk noe som kan ramme den uskyldige tredjepart. I fattige familier er man svært sårbare dersom forsørgeren har et alkoholproblem, sier hun og legger til.

–Oljefondet burde investere i selskaper som bidrar til jobbskaping i Afrika, ikke til produkter som skaper problemer for sårbare grupper.

Det er ikke bare i Etiopia at alkoholindustrien markedsfører svært aggressivt. Eva Frydenborg fra Blå Kors har tidligere vist like graverende eksempler fra Lesotho og Madagaskar. I afrikanske land er alkohollovgivningen generelt svært liberal, hvis industrien i det hele tatt er regulert.

– Vi vet dessverre at alkoholreklame er dominerende i bybildet i mange land, og vi reagerer spesielt i de tilfellene der dette skjer i nærheten av skoler, idrettsarenaer og andre steder der barn og unge ferdes. Vi vet at industrien i liten grad følger sine egne etiske reguleringer, og den eneste måten å få slutt på markedsføringen på, er derfor gjennom nasjonale forbud. Derfor jobber FORUT også i mange land for å få vedtatt en nasjonal alkoholpolitikk der reklameforbud er en viktig del av denne, sier FORUTs generalsekretær Morten Lønstad.

FORUT er en forkortelse for FOR UTvikling, og organisasjonen er eid av de norske freds- og edruskapsorganisasjonene IOGT, Juvente og Juba. Organisasjonen har engasjert seg sterkt i å vise alkoholindustriens skadelige praksis i mange land.

Selvmotsigelse

Lønstad forteller at FORUT de siste ukene har fått gjennomslag for forbud mot alkoholreklame i Malawi og Nepal etter mange års arbeid fra deres partneres side, og på tross av sterk motstand fra alkoholindustrien. Lønstad mener det er svært uheldig at norske penger havner i denne bransjen.

–Det er en selvmotsigelse at Norge gjennom WHO og FORUT gir støtte til arbeidet for bedre alkoholpolitiske reguleringer globalt og i sør, og samtidig gjennom sine investeringer i alkoholindustrien støtter deres sabotasje av dette arbeidet og en markedsføringspraksis vi aldri hadde godtatt i Norge, sier han og legger til:

–Vi vet at alkohol er et viktig utviklingshinder. Det er et av verdens største folkehelseproblem, og det ødelegger familier og fører til vold og andre krenkelser av kvinner og barns rettigheter. Nå er det på tide å handle på basis av denne kunnskapen og likebehandle alkohol og tobakk som områder Oljefondet skal holde seg unna.

Opprop

Digni har sluttet seg til FORUTs opprop om at Statens Pensjonsfond må trekke seg ut av alkoholindustrien, nettopp fordi mange av disse selskapene driver aggressiv markedsføring i samfunn der mange mennesker er sårbare. Ved utgangen av 2015 var 80 milliarder av oljefondet plassert i eierskap hos over 60 ulike alkoholprodusenter. Dette utgjør 1,2 prosent av fondets samlede verdi.

Over 20 organisasjoner har sluttet seg til oppropet så langt, og Digni vil oppfordre også andre organisasjoner til å bli med for å påvirke beslutningstakerne til å trekke Statens Pensjonsfond ut av alkoholindustrien.