MENY
Programdirektør Humaa Sadaf mener antikorrupsjonskurset fungerer som en øyeåpner i et samfunn hvor korrupsjon tas for gitt.

Som ild i tørt gress

Enorm etterspørsel etter Wycliffe og Dignis grasrotkurs i antikorrupsjonsarbeid.

– Jeg har jobbet i sju år innen utvikling og bistand her i Pakistan. I denne perioden har jeg aldri hørt om noen som tilbyr opplæring i antikorrupsjonsarbeid.

Programdirektør Humaa Sadaf plasserer bevismaterialene på det store skrivebordet hos Kachhi Community Development Association: plakater, brosjyrer, kursmanualer og et eksempel på kursbevisene deltakerne mottar. Ikke bare har prosjektet sørget for å få oversatt kursmaterialet til Urdu, Sindhi og Gujarati. Det siste året har ti kurs blitt gjennomført med representanter fra NGO-sektor, myndigheter og pastorer og biskoper i det lokale bispedømmet. Fem kurs har blitt gjennomført i lokale landsbygder. Flere organisasjoner har begynt å utarbeide egne retningslinjer for å håndtere korrupsjon.

– Det er bare vår egen kapasitet som setter grenser for hvor mange kurs vi kan arrangere, fastslår Sadaf.

Fyller et vakuum. Det hele begynte for et par år siden, da Wycliffe og deres konsulent, Rob var den Heuvel søkte på nett etter et enkelt holdningsskapende antikorrupsjonskurs til å kurse staben i prosjektene.

– Vi kunne rett og slett ikke finne noe, sier van den Heuvel. – Så vi satte i gang med å lage et eget opplegg.

Resultatet ble et enkelt, case-basert kursopplegg, utviklet i samspill med og finansiering fra Digni. Kursmaterialet, som er tilgjengelig på Dignis hjemmesider i engelsk, spansk og fransk versjon, har så langt blitt tatt i bruk i Sør-Amerika, Vest-, Sentral- og Øst-Afrika, Midtøsten og det sørlige Asia. Kurset blir også demonstrert på regionale møter arrangert av Digni. Fra samtlige kontekster meldes det om et produkt som tar opp et tema ingen har tatt opp på grasrotnivå tidligere.

– Tidligere har jeg brukt lang tid på opplegg som ikke har slått an. Antikorrupsjonskurset ble rasket sammen i en fei og har blitt en kjempesuksess. Det er selvsagt hyggelig når slikt skjer, men vi var ikke forberedt på dette, sier van den Heuvel.

Korrupt kultur. I Pakistan visste ikke kursdeltakerne helt hva de skulle forvente.

– Mange var i utgangspunktet lunkne til å delta på kurset, spesielt i landsbyene. Korrupsjon er en innforstått del av kulturen her, som en av mekanismene som regulerer det sosiale livet. Det faller ikke folk naturlig å stille kritiske spørsmål til sin egen kultur, forteller Sadaf.

Nå har pipen fått en annen låt.

– I landsbyene lever folkene ofte på landeiernes nåde. Nå ser de at landeierne er korrupte. Slik har de aldri tenkt om saken før.

Under kurset bruker deltakerne mye tid i grupper for å diskutere dilemmaer, som det ofte ikke finnes entydige svar på.

– Det er ikke alle som er vant til å delta på kurs som ikke tilbyr klare og tydelige svar. Men som med veldig mange andre ting er korrupsjonsspørsmålet preget av store gråsoner. Derfor er det viktig å bygge opp bevisstheten og evnen til å reflektere rundt etiske dilemmaer, sier van den Heuvel.

Religion. I Pakistan er samfunnet gjennomsyret av korrupsjon og verst står det til i det offentlige. Det er alle enige om. Derfor knytter det seg stor spenning til kursingen av ansatte i det lokale utdanningsdepartementet (finner sted tidlig i desember). En ytterlig kompliserende faktor handler om religiøs tilknytning. I Pakistan er de fleste maktposisjoner forbeholdt muslimer. For KCDA, en organisasjon med kristent lederskap og arbeid blant med det hinduistiske Kachhi-folket, er det ikke bare å henvende seg til lokale myndigheter med sitt kurstilbud.

– Løsningen har vært å engasjere en respektert muslim som kursleder, Mr. Syed Mozzam Ali, forteller Sadaf.

7. desember avholdes det første kurset rettet mot lokale myndigheter, nærmere bestemt lokale skolemyndigheter.

– Representanter fra 88 skoler i vårt lokale distrikt har meldt sin ankomst og vil dele sine erfaringer med korrupsjon i skolevesenet. Det kommer til å bli en meget spennende dag, sier Sadaf.

Deler gjerne. Agnes Lid lytter begeistret til Sadafs rapporter. Hun er fortsatt fersk som leder i Wycliffe, men hun bet seg tidlig merke i antikorrupsjonskursets popularitet.

– Jeg var nettopp på en samling hvor jeg overhørte to bistandskoordinatorer som utvekslet sine erfaringer med kurset i forskjellige afrikanske land, hvor kursdeltakerne umiddelbart hadde fått prøve seg i å anvende lærdommene fra kurset. Jeg syntes det var så fint å høre på at jeg bare ble sittende og lytte, sier Lid.

At kursmaterialet er gratis og tilgjengelig for alle og alles kontekstuelle tilpasninger bidrar nok også til populariteten. I Norge har flere andre sivilsamfunnsorganisasjoner begynt å etterspørre materialet. Så er det heller ikke så mange andre steder å lete.