MENY

Skjebnemøtet i Addis

Årets viktigste begivenhet interesserer ikke norske medier.

2015 er et skjebneår for verdens utvikling. I desember avholdes det internasjonale klimatoppmøtet i Paris. Før den tid, i New York i september, skal FN vedta «bærekraftsmålene», 17 målsetninger om hvilke utviklingsoppgaver vi ønsker å løse som verdenssamfunn fram mot 2030. Disse erstatter de såkalte «tusenårsmålene», som har vært gyldige i perioden 2000-2015. Begge møtene vil ha stor innflytelse på hvilke veivalg vi tar i tiden framover, og vil være gjenstand for betydelig oppmerksomhet utover året.

Men utfallet av disse møtene avhenger av et tredje møte, som finner sted allerede i juli, i Addis Abeba. Der avholdes det tredje internasjonale toppmøtet om finansiering av utviklingsarbeid. Utviklingslandene, flere av dem representert i den store forhandlingsfraksjon G77, krever at pengene som skal finansiere både de nye bærekraftsmålene og en eventuell klimaavtale må legges på bordet i Addis Abeba. De vet av erfaring at festtalene i FN er lite verdt dersom ikke det er dekning på kontoen. De rike landene, Norge inkludert, viser liten vilje til å etterkomme dette kravet. Det er her hovedspenningen står i klimaforhandlingene. Løses ikke denne floken i Addis Abeba, blir det neppe noen avtale i Paris.

Realpolitikk. Addis Abeba er realpolitikkens arena. Det er her den virkelige viljen måles, i kroner og øre. Derfor er møtet i Etiopia årets viktigste begivenhet. Det er dessverre også årets mest underkommuniserte begivenhet. Søk i nyhetsarkivet A-tekst for 2015 gir kun en håndfull omtaler av finansieringstoppmøtet, hvorav de fleste er oppslag fra bistandsorga6nisasjonene selv. Søk på «Martin Ødegaard» gir til sammenligning rundt6500 treff så langt i år. Til og med den usedvanlig anonyme fiskeriministeren Elisabeth Aspaker knuser årets viktigste begivenhet i omtale, med 1700 treff så langt i 2015.

Det hjelper heller ikke at nordmenn spiller en sentral rolle i dette verdensspillet. Norges FN-ambassadør Geir O. Pedersen (8 treff i A-tekst i 2015) leder arbeidet med finansieringstoppmøtet i Addis Abeba, men han kan ikke hamle opp med håpet om at verdens største fotballtalent er norsk. Det hederlige unntaket er Dagens Næringsliv, som nylig har dekket Pedersens jobb redaksjonelt (20.4) og på lederplass (22.4). Aftenposten nøyer seg med en femlinjers notis (26.4).

Abdisert. Internasjonale prosesser er teknisk, tungt og vanskelig å gjøre relevant for et norsk publikum. Men vi må kunne forvente at mediene i det minste forsøker. Vet ikke redaksjonene hva som skjer i sommer, eller har de bare abdisert?

I motsetning til i Addis Abeba, vil presseoppbudet på klimatoppmøtet i Paris være enormt. Norske medier kommer til å rapportere om drama og forhandlinger som fortsetter langt inn i de små timer. Det blir litt som å sende en fotballkamp i opptak og late som om den spilles live. For de redaksjonene som måtte ønske å skaffe seg et forsprang på konkurrentene har jeg et gratis tips: Dra til Addis Abeba i juli. Det meste avgjøres der.

FOTO: Wo de Shijie/Creative Commons