MENY

Sivilt samfunn som jobbskapere

HimalPartner har i samarbeid med Misjonsalliansen og Digni laget et ressurshefte som skal inspirere sivilt samfunn til å ta en enda mer aktiv rolle for å skape jobber i utviklingsland.

Den sittende regjeringen har økt satsningen på næringsrelatert utviklingsarbeid. Dette har de blant annet gjort gjennom midler til yrkesopplæring for jobbskaping gjennom tilskuddordningen «Building skills for jobs», mer støtte til Norfund og en større tilrettelegging for at norske selskaper kan gjøre investeringer i afrikanske og asiatiske land. Også bærekraftsmålene legger vekt på jobbskaping, ren energi, industri og innovasjon, samt det å redusere ulikheter.

Gjøre oss relevante

Hvordan kan så sivilsamfunnet bidra til næringsutvikling uten å kompromisse sitt særpreg som altruistiske og ideelle? HimalPartner tar denne diskusjonen i sitt ressurshefte.

– Målet med dette heftet er å gjøre oss selv mer relevante for en helhetlig norsk satsning på næringslivsbistand. Primærmålgruppen for ressursheftet er sivilsamfunnsorganisasjoner og misjonsorganisasjoner spesielt. Det er ment til å danne grunnlag for å diskutere problemstillinger, dilemmaer og løsninger, forklarer Heidi Westborg Steel, generalsekretær i HimalPartner.

Hauge som inspirasjon

I Ressursheftet «Verdiskapning – om næringsliv og entreprenørskap i utviklingsland. Frivillige organisasjoners rolle», brukes vekkelsespredikanten Hans Nielsen Hauge som inspirasjon. Han startet minst 30 bedrifter selv og var involvert i ca. 150 virksomheter som resulterte i 7000-8000 arbeidsplasser i en tid da mange var svært fattige i Norge. På denne tiden var vi i en lignende situasjon som dagens situasjon for mange land i sør: «Grisgrendte områder i mange land i verden kan lett sammenlignes med Norge på 1800-tallet – og dermed med det samfunnet Hauge levde i. I land der befolkningen består av fattige bønder, urettferdig rettssystem – uten muligheter for de som ikke er privilegerte, er Hauges relevans uomtvistelig,» forklares det i det nye ressursheftet. Det vises til flere suksessfulle eksempler på næringsutvikling i Misjonsalliansen og HimalPartners prosjekter, og det argumenteres med at tatt i betraktning misjonsorganisasjonenes bakgrunn, burde premissene ligge til rette for at vi kan levere godt på regjeringens økte næringslivssatsing.

Frokostmøter

HimalPartner vil arrangere seks frokostmøter de kommende månedene for å belyse aktuelle problemstillinger:

  • 8. november kl. 9.00-10.30«Entreprenørers rolle – Kina som eksempel» i forbindelse med besøk fra Kina.
  • 12. desember kl. 8.30-10.00 «Erfaringer etter uttesting av lederutviklingsprogram inn mot næringslivsektor.»
  • 11. januar kl. 8.30-10.00 «Misjonsorganisasjonenes identitiet som eier. Veien videre? Dele erfaringer.»
  • 8. februar kl. 8.30-10.00 «Jobbskaping – bistand vs. investering.»
  • 8. mars kl. 8.30-10.00 «Sivilt samfunns rolle – vaktbikkje eller brobygger?»
  • 12. april kl. 8.30-10.00 «Business as mission – tilstedeværelse gjennom næringsutvikling»