MENY

Riktig å prioritere bistand

- Bistandsprosenten er bunnplanken for norsk bistand og gir forutsigbarhet i en uforutsigbar verden. Det er viktig at 1 prosent til bistand opprettholdes i budsjettforliket, uttaler Hjalmar Bø, generalsekretær i Digni.

– I en verden preget av pandemi og hvor over 100 millioner flere mennesker er kastet ut i ekstrem fattigdom, kan vi ikke ha nok med oss selv. Stortingsvedtaket om 1 prosent av BNI til bistand blir stående etter forliket mellom regjeringspartiene og Frp, sier Bø.

– Samtidig er jeg bekymret for at en stor andel av bistanden omprioriteres fra langsiktig bistand. I en verden hvor mange land er satt kraftig tilbake av pandemi og klimaendringer, er det viktig å bygge lokalsamfunnene mer motstandsdyktige mot kriser. Dette krever langsiktig arbeid. Da må vi prioritere klimatilpasning for å sikre matproduksjon og levekårene for fattige og sårbare i sør, sier Bø.

– I langsiktig bistand jobber sivilsamfunnsaktører med partnere over mange år. Da er forutsigbarheten som 1-prosenten gir viktig. Dersom bistandsbudsjettet blir gjenstand for store svingninger, blir det vanskelig å få til langsiktig og bærekraftig utvikling. Jeg er glad for at sivilsamfunnets arbeid anerkjennes i budsjettavtalen, sier Bø. – Dette er året da verden skal begynne å bygge seg opp igjen etter pandemien. Det er starten på tiåret hvor vi skal nå bærekraftsmålene og sørge for at ingen utelates i utviklingen. Nå må vi bidra til å bygge samfunnene mer motstandsdyktige mot kriser. Gjennom å opprettholde bistandsprosenten vil Norge fortsatt kunne spille en viktig rolle som pådriver for å bekjempe fattigdom, bygge ned ulikhet og bidra i kampen mot klimaendringene, avslutter Bø.