MENY

Revisjonsoppdrag

Digni har hatt nåværende revisor over en lengre periode og vil nå bytte revisjonsbyrå og/eller revisjonsteam. Se følgende to dokumenter; oppdragsbeskrivelse og konkurransegrunnlag for detaljert info om oppdraget.

Vi ønsker at tilbudet inneholder et løsningsforslag som inkluderer pris, metodologi, referanser og hvordan revisor ser for seg at oppdraget bør løses. CV bør også vedlegges.

Tilbud med løsningsforslag sendes til økonomiansvarlig Helena Bergman, heb@digni.no innen 25.01.2022.