MENY

Tall og fakta

2,2 millioner mennesker

får hjelp gjennom de mange utdanningsprosjektene Digni støtter.

Nesten 35.000 studenter

fikk støtte gjennom Digni-prosjekter i 2013.

300.000 mennesker

er engasjert Dignis 20 medlemsorganisasjoner i Norge. Mer enn 7.000 mennesker er ansatt i organisasjonene.

5,4 milliarder kroner

var den totale omsetningen til Dignis medlemsorganisasjoner i 2014. Organisasjonene mottok gaver på mer enn 1,5 milliarder kroner.

8 av 10 utsendinger fra Norge

er lønnet uten støtte fra Digni. Organisasjonene betaler om lag 54 prosent av utviklingsarbeidet fra deres egne, innsamlede midler.

Digni anslår at mer enn 10 millioner mennesker årlig blir berørt av arbeid vi støtter.