MENY

Resultatrapport og Økonomirapport

Hvert år i august lanserer Digni en ny resultatrapport. Rapporten sendes til Norad, og er en viktig oppsummering av alt arbeidet medlemmene i Digni gjør.
Den årlige økonomirapporten inneholder sekretariatsregnskap og årsregnskap for prosjektporteføljen