MENY

Resultater

Hva vi oppnår

Med støtte fra Digni bidrar våre 19 medlemsorganisasjoner til at anslagsvis 5,8 millioner mennesker får en bedre hverdag. Arbeidet Digni støtter blir startet og driftet av lokale krefter i rundt 35 utviklingsland.


Les mer

Tall og fakta

2/3

av de som får hjelp gjennom de Digni-støttede prosjektene er kvinner.

15 millioner mennesker

er medlemmer av våre samarbeidskirker i det globale sør.

300.000 mennesker

er engasjert Dignis 20 medlemsorganisasjoner i Norge. Hver støttespiller gir i gjennomsnitt litt over 5000 kroner hvert år.

6 milliarder kroner

var den totale omsetningen til Dignis medlemsorganisasjoner i 2015. Organisasjonene mottok gaver på mer enn 1,6 milliarder kroner.

8 av 10 utsendinger fra Norge

er lønnet uten støtte fra Digni. Organisasjonene betaler om lag 55 prosent av utviklingsarbeidet fra deres egne, innsamlede midler.

Digni anslår at rundt 5,8 millioner mennesker blir berørt av arbeidet vi støtter hvert år.

Resultatrapport og Økonomirapport

Hvert år i august lanserer Digni en ny resultatrapport. Rapporten sendes til Norad, og er en viktig oppsummering av alt arbeidet medlemmene i Digni gjør.
Den årlige økonomirapporten inneholder sekretariatsregnskap og årsregnskap for prosjektporteføljen