MENY

– Religion betyr noe for menneskers liv

- Mange av de utfordringene FN og Digni løftet opp i 2013 er en selvfølge i dag, sier seniorrådgiver Azza Karam i FN.

– Som en muslim, som en araber og som en kvinne som har levd i ulike deler av verden har religion blitt en viktig del av mitt arbeid, sier Azza Karam.

Hun er seniorrådgiver i FNs befolkningsfond (UNFPA), med ansvar for religion og utvikling. Karam har hatt en rekke internasjonale jobber og skrevet bøker om blant annet islam.

«Veldig mange av de samtalene vi ser om religion og utvikling i dag har kommet som et resultat av samarbeidet mellom FN og Digni.»

Forrige uke var Karam i Norge, som en del av en konferanse om religion og utvikling, arrangert av UNFPA, Norad, Kirkens Nødhjelp, Norges Kristne Råd, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn og Digni. Seniorrådgiveren mener arbeid med religion må ha en sentral plass i alt utviklingsarbeid.

– Religion betyr noe for menneskers liv, forklarer hun.

– Verdens eldste tjenesteleverandør

Tall fra Pew Research Center viser at 84 prosent av verdens befolkning har en tro.

– Hvorfor er det viktig å jobbe med religion internasjonalt?

– Vil du gjøre noe med menneskers liv, må du jobbe med det som betyr noe for dem. Da må du jobbe med religion, konstaterer hun.

– I tillegg er religionen den eldste sosiale tjenesteleverandøren menneskeheten kjenner til. Om du ønsker å skape bedre sosiale tjenester – som jo er fundamentalt sett det utviklingsarbeid handler om – så må du jobbe med religion.

– Jeg mener religion er viktig, dels fordi jeg selv er troende, men det handler enda mer om å forstå hvorfor mennesker handler som de gjør, sier Karam.

– Resultat av samarbeid med Digni

Hun mener Digni har spilt en sentral rolle i å sette religion og utvikling på agendaen i internasjonalt utviklingsarbeid.

– Jeg mener at veldig mange av de samtalene vi ser om religion og utvikling i dag har kommet som et resultat av samarbeidet mellom FN og Digni, ved generalsekretær Jørn Lemvik. Digni har insistert på å skape de trygge rommene som alle er opptatt av å skape, sier Karam.

– Om du ser tilbake, hva er endringene i dag?

– Det er underlig å se at for bare fire år siden så var det helt utenkelig å snakke om religion i utviklingsarbeidet på den måten det gjøres i dag. Mange av de utfordringene FN og Digni løftet opp i 2013 er en selvfølge i dag. For fire år siden satt vi sammen FN-systemet, de bilaterlae donorene og de trosbaserte aktørene, representert ved Digni. Vi spurte oss hva er det vi liker med hverandre? På hvilke punkter stoler vi ikke på hverandre? Det ble mulig fordi Digni og Jørn Lemvik insisterte på at «vi må starte disse samtalene», konstaterer Karam.