MENY

Frivillige organisasjoner rammes ikke av landkutt

Begeistring i Digni for omforhandlet statsbudsjett.

Bistanden opprettholdes på 1 % og sivilsamfunnsorganisasjonenene får økte bevilgninger. Dette ble klart etter at forhandlingene mellom regjeringen og støttepartiene KrF og Venstre ble avsluttet.

– Digni er strålende fornøyd med at sivilsamfunn endelig får økte bevilgninger. Dette har vi jobbet for i flere år, uten å få gjennomslag. Nå ser vi at det kommer drøyt 145 millioner kroner ekstra til neste års budsjett. Dette er svært gledelig, sier Jørn Lemvik.

– Bistanden gjennom sivilsamfunnssektoren er målrettet og gir svært gode resultater. Jeg er trygg på at vi i sivilsamfunnssektoren står for noe av det beste bistandsarbeidet som drives.

Digni har også fått signaler om at regjeringen går tilbake på kravet om at landkonsentrasjon også skal omfatte sivilsamfunnsorganisasjonenes arbeid.

– Jeg er hysterisk begeistret! Dette er en stor lettelse både for oss og for partnere ute. For Dignis medlemmer er det helt grunnleggende at vi kan hjelpe der behovet er størst, og ikke være begrenset til lister fra regjeringen. Forslaget om at landkutt også skulle ramme sivilsamfunnsorganisasjonenes arbeid har vært ren symbolpolitikk. At dette skal innebære så mye mer administrasjon og oppfølging fra Norad og UDs side, stemmer rett og slett ikke. Det ville være meningsløst å kutte støtten deres kun for å utøve et prinsipp. Det er flott å se at regjeringen snur i denne saken, sier Lemvik.

Det er også en glede for Digni at infostøtten beholdes på dagens nivå.

– Dette er viktig, fordi det fordrer til viktig nord-sør-debatt også i framtiden. Jeg synes det er spesielt gledelig med tanke på alle ungdomsorganisasjonene som får en fortsatt mulighet til å jobbe med disse problemstillingene.