MENY

Regjeringen sender Syria-regning til verdens fattigste

- De fattigste i verden får regningen for den økte innsatsen for syriske flyktninger, sier 14 sivilsamfunnsorganisasjoner.

I forslaget til Statsbudsjett for 2016 er det betydelige kutt i deler av den langsiktige utviklingsbistanden.

Kontaktpersoner for organisasjonene

CARE – Gry Larsen, gry.larsen@care.no, 95 07 66 38

Adra Norge – Birgit Philipsen, birgit.philipsen@adranorge.no, 919 12 136

Atlas Alliansen – Morten Eriksen, morten@atlas-alliansen.no, 901 62 604

Caritas Norge – Martha Rubiano Skretteberg, martha.skretteberg@caritas.no, 404 28 450

FORUT – Morten Lønstad, morten.lonstad@forut.no, 418 09 901

FOKUS – Gro Lindstad, gl@fokuskvinner.no, 950 54 587

Vennskap Nord/Sør – Heidi Thon, heidi@vennskap.no, 932 24 970

Plan International Norge – Kjell Erik Øie, KjellErik.Oie@plan-norge.no, 917 73 150

SAIH – Håvard Hovdhaugen, Havard.Hovdhaugen@saih.no, 994 65 580

WWF-Norge – Nina Jensen, njensen@wwf.no, 991 69 694

SOS-barnebyer – Svein Grønnern, svein.gronnern@sos-barnebyer.no, 908 54 918

Utviklingsfondet – Kari Helene Partapuoli, kari.helene@utviklingsfondet.no, 900 27 421

Strømmestiftelsen – Øyvind Aadland, oyvind.aadland@stromme.org, 905 64 911

Digni – Jørn Lemvik, jl@digni.no, 932 47 831

– Vi støtter en økning i den humanitære bistanden for å hjelpe flyktninger, i Syria, nærområdene og i Europa. Men det kan ikke være slik at andre fattige mennesker skal betale for dette, sier generalsekretærene i 14 organisasjoner som arbeider med utvikling og fattigdomsbekjempelse.

De 14 organisasjonene mener stortingspolitikerne nå må tilføre friske penger til bistandsbudsjettet for å unngå mer fattigdom, flere flyktninger og større kriser i verden.

– Å ta fra langsiktig bistand for å finansiere økt nødhjelpsinnsats er ikke bærekraftig. Vi reduserer ikke fattigdom, krig og konflikt og økende flyktningstrømmer ved å kutte i det langsiktige arbeidet for å få bukt med disse problemene. En ekstraordinær situasjon krever ekstraordinære tiltak. Vi håper stortingsflertallet nå tar ansvar og bidrar til at Norge ikke skyver regningen for økt Syria-innsats til verdens fattige. Bistandsbudsjettet må økes ved hjelp av nye friske penger, mener organisasjonene.

Å ta fra langsiktig bistand for å finansiere økt nødhjelpsinnsats er ikke bærekraftig.

En av de mest effektive formene for bistand er å styrke sivilsamfunnet i fattige land. Organisasjonene er derfor sterkt kritiske til at støtten til dette reduseres med 326 millioner kroner i forslaget til statsbudsjett for neste år og mener at den heller bør økes.

­– Et sterkt sivilsamfunn er avgjørende for fattigdomsbekjempelse og bærekraftig utvikling. Hvis regjeringens forslag til statsbudsjett blir vedtatt, vil støtte til dette arbeidet bli kraftig redusert. Vi håper stortingsflertallet vil reversere kuttet og sørge for at støtte til sivilsamfunn fortsatt skal ha en sentral plass i norsk bistand fremover, avslutter de fjorten organisasjonene.

 

pressemelding organisasjoner