MENY

På tide å løfte blikket

Lokale valg kan få globale konsekvenser. Og det er du som skal stemme.

Det er snart lokalvalg. På vei til jobb passerer jeg stands hvor smilende utsendinger fra forskjellige partier deler ut brosjyrer, roser, kaffe og drops. De vil at jeg skal stemme deres folk inn til fylkesting og kommunestyrer.

«Hva er viktig for deg?» spør de.

Våre valg får konsekvenser

Det er lett å bli nærsynt i lokalvalg. Man kan se seg mett på sine egne små knauser og gresstuster, og glemme at det finnes fjell og daler bortenfor våre. Det lett å glemme at vår lille haug ikke er løsrevet fra resten av landskapet, men en del av det. 

I en verden hvor 7,7 milliarder menneskers liv stadig knyttes tettere gjennom politiske, økonomiske og kulturelle strømninger, får avgjørelser vi tar her i Norge konsekvenser for mennesker også andre steder i verden.

Stolt av Norges bistandsinnsats

Tenk bare på hvilken betydning norsk bistandspolitikk har hatt på mennesker i Afrika, Asia og Sør-Amerika. Vår beslutning om å løfte blikket og årlig investere 1 prosent av nasjonalinntekten i bistands- og utvikling har bidratt til at færre mennesker lever i fattigdom, færre blir diskriminert eller utnyttet, flere har god helse, utdannelse, jobb og engasjerer seg i sine lokalsamfunn. Bare for å nevne noe. 

Vi i Digni mottar hvert år 186 millioner kroner fra staten, som fordeles på våre 20 medlemsorganisasjoner. Resultatrapporter og evalueringer vitner om at disse skaper fundamentale endringer i marginaliserte menneskers liv.

Og det muliggjøres fordi Stortinget har bestemt at det er viktig for oss, for Norge som nasjon, å bruke ressurser på dette. Det gjør meg stolt av politikerne våre! Jeg vet at det er få som snakker om bistand og utvikling i en lokalvalkamp, men selv nå må det være lov til å ønske seg politikere som løfter blikket. 

Politikere som ser viktigheten av misjons- og utviklingsarbeidet, og gir sivilsamfunnet, organisasjoner og menigheter, armslag til å drive sitt viktige arbeid.

Fremtiden vil kreve mer

Vi trenger slike – fra alle partier – også i fremtiden. I alle fall om vi skal nå de internasjonale bærekraftsmålene Norge har forpliktet seg på. « Leave no one behind», sier FN. Ingen skal bli glemt eller utelatt under implementeringen av 2030-agendaen.

For å klare det må vi gå enda tyngre inn i de aller fattigste og mest problemfylte områdende i verden. Kanskje må Dignis medlemsorganisasjoner; NMS, NLM, Normisjon, Pinsemisjonen og alle de andre, jobbe på en annen måte enn før. Ta større risiko. Det vil kreve mer.

Dignis medlemmer er i en unik posisjon. De er alle kristne organisasjoner, som samarbeider med kirker og menigheter i Sør. Og som KrFs utviklingsminister Dag-Inge Ulstein nylig uttalte til Dagen, så er disse ofte de eneste fungerende strukturene i flere av de fattigste områdene i verden. Det gjør at vi har en helt spesiell mulighet og et helt spesielt ansvar, for å nå dem.

De riktige politikerne

Vi er glade for at staten støtter oss økonomisk. Vi er glade for 1-prosenten av nasjonalinntekten. Men penger er ikke alt. Den siste tiden har det pågått en debatt om regelverket for bistandsarbeid, blant annet statens «nulltoleranse for økonomisk mislighold», som det heter. Vi er alle enige om at korrupsjon og økonomisk mislighold er uakseptabelt, men det er også bred enighet om at dagens regelverk er for strengt og ikke fungerer slik det var ment.

Slikt kan politikere gjøre noe med. Hvis de vil. Og hvis de får folkets oppslutning. Selv om bistands- og utviklingsspørsmål ikke engasjerer på samme måte som diskusjoner om hva det vil koste å kjøre bil til jobben, får de langt større konsekvenser for langt flere mennesker enn det bomstasjoner gjør. Det vil man oppdage om man løfter blikket. 

Derfor ønsker jeg meg politikere som evner nettopp det, både nå til kommunestyrer og fylkesting, og om to år til Stortinget.

Dignis medlemsorganisasjoner jobber på ulikt vis for å styrke sivilsamfunn i fattige land. Slik kan marginaliserte mennesker få mulighet til å bestemme over sine egne liv, til å engasjere seg i sine lokalmiljøer og velge sine egne ledere. Det bør vi også gjøre. Dette er en rett og et gode, som mange andre kjemper for og lengter etter. 

Vi kan bestemme hva slags politikere vi vil ha. Det er opp til meg, der jeg rusler forbi valg-stands på vei til jobb. Og det er opp til deg.

Våg å løfte blikket!