MENY
????????????????????????????????????

Overambisiøs bistand kritiseres

Over 100 personer fra det norske bistandsmiljøet dukket opp da Digni inviterte til frokost og debatt i forbindelse med utgivelsen av boka «Western Aid at a Crossroads – The End of Paternalism».

Boka er skrevet av direktør i Norfund, Kjell Roland, og fagdirektør i Norad, Øyvind Eggen. Og, det var Øyvind Eggen som ledet forsamlingen gjennom hovedbudskapet i boka. Her er en kortversjon av det som ble sagt under frokostsamlingen.

Vestlig bistand har blitt for ambisiøs og dermed både mer kompleks og mindre nyttig for fattige land. Tidligere var bistand mer konkret og praktisk orientert, det handlet ofte om «å bygge noe». Etter hvert har bistand utviklet seg til å handle om «å reformere noe».

Bistandsaktørene begynte å se på det å fokusere isolert på prosjektene som naivt. Ambisjonene ble større, land og folk skulle forandres. Etter hvert har ambisjonene i økende grad blitt globale. Bistanden ble tatt til stadig høyere nivåer. Perspektivene ble bredere og bredere. De politisk orienterte tverrgående temaene uendelige. Og, bistanden ble dypere og dypere. Folks kulturer, verdier og verdensanskuelser skulle reformeres og omskapes etter vestlig modell.

Etter Eggens mening er den viktigste form for utvikling, det som de fleste etterspør, en jobb å gå til. Tendensen til å skulle gjøre alle i Sør til entreprenører er feilslått. Det er bare de færreste som ønsker dette og som vil kunne lykkes som entreprenører. Det de fleste ønsker seg er en jobb som gjør at de kan forsørge seg og sine.

Vestlig bistand har laget seg noen enorme ambisjoner om å forandre folk i andre land innenfra. Utvikling er blitt en egen kunnskapsbase og en egen industri. Og, det er utviklet en logikk som gjør at erfaring som strider mot denne logikken ikke passer inn. Det er aldri våre vestlige modeller det er noe feil med. Om noe ikke fungerer godt nok er det alltid partnerne i Sør som trenger mer kapasitetsbygging eller kompetanse.

Den vestlige bistanden er blitt mindre viktig enn det den kunne vært. Og når andre store bistandsaktører, som for eksempel Brasil og Kina, blir stadig viktigere, så har vesten mistet det hegemoniet som de en gang hadde. Men det virker ikke som om den vestlige bistandsbransjen helt har forstått dette.

Det har blitt stadig mer krevende å være mottaker av vestlig bistand. Det er bare et spørsmål om når flere mottakere ikke lenger vil motta en støtte som betinger at du samtidig må si ja til de vestlige aktørenes endringsagenda.

Vestlige aktører vil endre andre i sitt bilde. Og frivillige organisasjoner har bidratt til å dytte bistanden stadig høyere, langt over det praktiske som skjer på bakkeplan.

Dette var noe av det de fremmøtte fikk høre Øyvind Eggen si i løpet av de to timene samlingen varte. Mange av deltakerne bidro med spørsmål og kommentarer. Noen var enige i analysene, andre stilte spørsmål ved premisser og konklusjoner.

Lydhøre deltakere på Dignis frokostsamling

Dignis Kåre Eriksen introduserer hovedtaler Øyvind Eggen

Tekst og foto: Jan-Eivind Viumdal