MENY

Over halvparten av lederne er kvinner

Datainnsamling viser at over halvparten av lederne i NMS-prosjekter finansiert av NORAD, er kvinner. Disse kvinnene jobber i kirker som er kjent for å være mannsdominerte.

– Det er gledelig at dette kommer i NMS sitt jubileumsår, og etter at vi har hatt fokus på vold mot kvinner og kvinners rettigheter, sier generalsekretær i NMS, Jeffrey Huseby.

– Dette er ikke en tilfeldighet. Det er resultat av et systematisk og målrettet arbeid de siste 15 årene som bygger på arven fra misjonskvinnene.

Først med kvinnelig stemmerett

I tillegg til at kvinner utgjør 51,5 % av lederskapet i NORAD-finansierte NMS-prosjekter, viser også tallene at kvinner utgjør 40 % av de ansatte i disse prosjektene. Dette gjelder i prosjekter rettet mot kvinner, men også innen landsbyutvikling, miljø og matvaresikkerhet.

I forbindelse med årets 175-årsjubileum og NMS sin kampanje ”Stopp vold mot kvinner”, har misjonskvinnene og foreningshistorien blitt holdt fram mange ganger. NMS var den første organisasjonen som organiserte kvinner i foreninger allerede på midten av 1800-tallet, og den første landsomfattende organisasjonen som ga kvinner stemmerett. Det skjedde på generalforsamlingen i 1904 – åtte år før kvinner kunne stemme ved Stortingsvalget.

– Kjønn og kvinners rettigheter er et tema som skal gjennomsyre alt arbeidet i NMS, fortsetter generalsekretær Huseby. – Vi kan være stolte over det vi har oppnådd, men vi fortsetter med vår målrettede innsats for å øke antall kvinner i lederstillinger i NMS, i NMS sine prosjekter og i samarbeidskirkene. Jobben er ikke gjort!

Langsiktighet hjelper

Tallene er hentet fra en datainnsamling til Digni sin femårsplan.

Fungerende generalsekretær i Digni, Elizabeth Laura Walmann stiller seg svært positiv til statistikken fra NMS.

– Dette er svært gledelig. Det viser at langsiktig likestilling hjelper, sier hun.