MENY
Nordisk møte 2021 på Zoom.

Nordisk møte om utviklingsarbeid

Digni arrangerer Nordisk møte med søsterorganisasjonene våre i Danmark og Sverige. Blant årets temaer er Covid-19-håndteringen, digitalisering og partnerskapstenkning.

I Sverige er det Svenska missionsrådet (SMR) som er paraplyorganisasjon for kirker og kristne organisasjoner som driver internasjonalt utviklingsarbeidet. Hovedfokuset er bærekraftig utvikling, økt rettferdighet og redusert fattigdom. SMR har over 30 medlemsorganisasjoner som har arbeid i rundt 50 land over hele verden. I motsetning til Digni er SMR også samarbeidsorganisasjon for det hjemlige misjonsarbeidet, som tilsvarer Norme i Norge.

Vår danske søsterorganisasjon har nettopp endret navn og heter nå Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde (CKU). Det er et dansk ressurssenter for utviklingssamarbeid gjennom kirkelige nettverk. Med utgangspunkt i global diakoni, ønsker CKU å arbeide for at verdens fattigste skal oppleve grunnleggende endring gjennom å styrke deres verdighet og muligheter for handling, slik at de kan få et bedre liv. CKU har 38 medlemsorganisasjoner med 120 partnere som arbeider i 40 land.

Digni har til sammenligning 20 medlemsorganisasjoner som har prosjekter i 35 land.

Årets nordiske møte er naturlignok digitalt. Covid-19, krisehåndtering og kommunikasjon et viktig tema for erfaringsutveksling og læringspunkter fremover. Vi vil også dele erfaring rundt digitaliseringsprosesser. Dette har vært og er en viktig mulighet i denne spesielle situasjonen. Men digitalisering er også sentralt med tanke på effektiv forvaltning, klimatilpasning i virksomheten og e-læring. Det siste ønsker vi fra Dignis side drøfte nærmere i og med at vi nå knytter seg til en ny læringsplattform og vil videreutvikle kompetansebyggingen hos medlemmer og deres partnere.

De tre paraplyorganisasjonene vil dele analyser og erfaringer med trender og utviklingsarbeid. Ikke minst vil vi se nærmere på Dignis rapport om «Partnership in new ways» og hvordan vi skal utvikle oss mot mer likestilt partnerskap mellom sør og nord. CKU, SMR og Digni vil drøfte mulige felles prosjekter fremover.