MENY

Når gnisten av håp er tent

Enken Alice kommer løpende mens hun jodler og løfter hendene over hodet. Vi må smile av iherdigheten og energien hun investerer i å vise sin lykke og takknemlighet, der vi venter på henne ved jordhytten hennes i Mount Elgon-fjellene i Uganda. Hun er deltaker i Frelsesarmeens jordbruksprosjekt som finansieres gjennom Digni, og vi vet at for bare et par år siden ble hun valgt ut fordi hun strevde med å overleve på egenhånd. Prosjektlederne beskriver henne som innadvendt, isolert og en som var redd for å være til bry for andre på den tiden. «Hun hadde ikke et nettverk rundt seg, og så ut til å mangle håp», forteller de.

Den 58 år gamle enken er ikke til å kjenne igjen fra denne beskrivelsen. – Hun smiler stolt mens hun viser frem plantene i kjøkkenhagen sin, og hun bryter stadig ut i skingrende jodling. Hun viser oss en geit. – Denne har hun kjøpt med penger hun har tjent på å selge frukt og grønnsaker fra hagen. «Geiten har gjort at jeg har råd til å sende barnebarnet mitt på skolen», smiler hun og peker mot 14 år gamle Simaya. Alice forteller at i løpet av 2017 skal hun selge geiten og kjøpe en ku. Da skal hun får enda flere penger.

Enken Alice Mutonyi har fått nytt håp gjennom Frelsesarmeens landbruksprosjekt.
Enken Alice Mutonyi har fått nytt håp gjennom Frelsesarmeens landbruksprosjekt.

De lokale prosjektlederne i Frelsesarmeen forteller at Alice kjøpte geiten for 60 000 ugandiske shilling (ugx), noe som tilsvarer 150 norske kroner. Etter ett og et halvt år har geita vokst seg stor, og kan selges for rundt 150 000 ugx. Fortjenesten er på 90 000 ugx, noe som er nok til skolepenger for et helt år. Takket være spare- og lånegrupper, er Simaya allerede på skolen.

Neste steg er å investere i en ku. Det koster mellom 200 000 og 400 000 ugx, og etter to år kan en fullvoksen ku selges for 800 000 ugx. Dette vil gi rundt 250 000 ugx, altså rundt 625 kroner i fortjeneste hvert år.

Vi ble berørt av denne enkle historien om hvordan Alice gikk fra håpløshet til å gjøre små investeringer og legge en plan som vil løfte henne og barnebarnet ut av ekstrem fattigdom.

Digni jobber med langsiktig utviklingsarbeid på tre kontinenter og innenfor mange ulike områder, men vi ser én fellesnevner: det er ikke mye som skal til for å vekke en gnist av håp.

I Uganda lever 1 av 5 i ekstrem fattigdom. Man ser imidlertid en svært positiv økonomisk utvikling i landet, og fra 2006 til 2013 ble andelen som lever i ekstrem fattigdom redusert fra 31,1 % til 19,7 %, ifølge tall fra Verdensbanken. De anslår at 79 % av de som ble løftet ut av ekstrem fattigdom, greide det på grunn av landbruksprosjekter.

Uganda er et veldig fruktbart land. I mange områder er det god tilgang på vann gjennom elver og innsjøer, og klimaet er stabilt og godt i dette landet, som ligger midt på ekvator. Dersom man treffer bra med plantingen, vil de to regntidene vanne og sørge for gode avlinger to ganger i året. Familier som eier land, vil derfor sjelden sulte.

Når folk har levd et tøft liv i mange år, kan motløsheten ta overhånd. -Du har kanskje følt det selv i forhold til en situasjon der du ikke så noen umiddelbar løsning? Hvis du har prøvd å være arbeidsledig og søke på jobb etter jobb uten suksess, har du kanskje følt på å ikke kjenne deg ønsket – for at det ikke er en plass for deg her i verden. Prosjektlederne i Frelsesarmeens prosjekt i Mount Elgon, forteller at mye av arbeidet går ut på å snu denne håpløshetsmentaliteten, -og skape håp og tro på at det nytter. De har spare- og lånegrupper der folk kommer sammen for å sette av penger, diskutere mulige investeringer og for å ha et sosialt nettverk der man kan passe på hverandre. -Selv i ugandisk kultur med sterkt fokus på fellesskap, er det noen som faller utenfor og blir alene, slik Alice var. Spare- og lånegruppen har igjen plassert henne i et fellesskap der hun blir lyttet til.

Jeg mener at kombinasjonen av å skape håp og tro på at man kan lykkes, enkle metoder for å komme ut av den ekstreme fattigdommen, og et fellesskap som motiverer, støtter og hjelper med strategisk tenkning, er en god vei når man driver med utviklingsarbeid. – Det gjør en kjempeforskjell for enkeltindividet! Så må vi også utfordre myndigheter og politikere til å legge til rette for at de fattige kan lykkes.

Alice strålte, hun virkelig strålte av energi og pågangsmot. Det finnes ikke noe vakrere enn øyne som gnistrer av håp og fremtidstro …