MENY

– Nå lever vi i harmoni

Solomon Agono Okiro har aids, mens kona Chrispus Atieno Agono er ikke smittet.

– Vi lærte hvordan vi kan leve sammen, uten å smitte hverandre, forteller Solomon Agono Okiro og kona Chrispus Atieno Agono.

I Kisumu i Kenya er hele 19,3 prosent av befolkningen smittet av HIV/aids. Dette området er dermed et av de stedene i landet hvor flest lever med viruset.

Det norske bibelselskap

  • En norsk, kristen stiftelse som oversetter, produserer og distribuerer Bibelen og bibeldeler i Norge.
  • Har representasjon i 145 land
  • Det kenyanske bibelselskapet driver The Good Samaritan Program med støtte fra Digni og Bibelselskapet i Norge

– Jeg ble invitert til et kurs om den barmhjertige samaritan i 2012. I løpet av kurset ble vi oppfordret til å ta tester, for å finne ut om vi selv var aids-positive, forteller Salomon.

Jeg ble sjokkert og redd da vi fikk vite testresultatet. Vi vet at mange dør av Aids

– Jeg ble redd

Programmet om den barmhjertige samaritan er utviklet av United Bible Societies, og implementeres av lokale bibelselskap i mer enn 20 afrikanske land. Konseptet er enkelt: Grupper deltar på en workshop som omhandler lignelsen om den barmhjertige samaritan fra Lukas 10:25-37 i Bibelen. På samlingen trekkes det en tydelig parallell til den barmhjertige samaritan i dag, og hvordan barmhjertige samaritaner kan hjelpe Aids-syke. Etter å ha fått en innføring i kursboka oppretter gjerne deltakerne grupper som fortsetter å jobbe med problematikken.

Da Salomon hadde vært på det første kurset bestemte han seg for å ta en test. Han hadde ikke tidligere sjekket om han var smittet, men forstod at det var en risiko å ikke vite om sin status. Mange i området var smittet, og han kunne med andre ord bidra til å smitte sine koner. Resultatet av testen var nedslående: Salomon var smittet.

Pastor Lawrence Okuta gir undervisning til deltakere på et Good Samaritan-kurs.
Pastor Lawrence Okuta gir undervisning til deltakere på et Good Samaritan-kurs.

gjennomfører gruppeundervisning.

Salomon lever i polygamt ekteskap, og har to koner. En av dem, Chrispus Atieno Agono, forteller at hun fryktet for mannens liv.

– Jeg ble sjokkert og redd da vi fikk vite testresultatet. Vi vet at mange dør av Aids, men takket være medisiner og den kunnskapen vi har fått gjennom den barmhjertige samaritan-programmet kan vi leve i harmoni.

Hans koner har også testet seg, men deres tester har vært negative. De er altså ikke smittet.

Sikrer seg med kondom

Salomon trekker fram støttten fra sine to koner som viktig gjennom prosessen.

– Mine koner motiverte meg, og sa at jeg ikke måtte frykte noe. For meg har de vært gode samaritaner. Jeg lever med sykdommen, men tar medisiner. Livet mitt er godt nå, og vi lever i harmoni.

Salomon forteller også at han nå tar ekstra forhåndsregler, som bruk av kondom, for å unngå å smitte hans koner.

I Kisumu i Kenya er det stor interesse rundt programmet om den Barmhjertige Samaritan. I dette området er det spesielt mange aids-smittede.

– Vi må snakke høyt om dette

Pastor Lawrence Okuta har holdt en rekke treninger om den barmhjertige samaritan i området. Han mener programmet er genialt.

– For oss har det vært viktig å kommunissere at alle må teste seg. Da kan man beskytte seg selv, ta medisiner og beskytte andre for smitte, sier han.

– Det kristne aspektet ved dette programmet er viktig. Tidligere trodde vi at HIV/aids bare kunne adresseres i den sekulære verden. Vi assosierte HIV/aids med seksuell umoral. Det er ikke faktum. Programmet har vist oss at når kirken distanserer seg fra HIV/aids er det samfunnet som blir en lidende part. Vi må snakke om dette i kirken, og vi må snakke høyt, slår han fast.