MENY

Misjonsvenner troner suverent på gavetoppen

- Oppsiktsvekkende høye tall, sier daglig leder i Stiftelsen Soria Moria, Jan Olav Ryfetten.

Norske misjonsorganisasjoner og evangeliske kirkesamfunn mottok i 2012 om lag 1,3 milliarder kroner i gaveinntekter. Dette viser fersk medlemsstatistikk fra bistandsparaplyen Digni og Norsk Råd for Misjon og Evangelisering (NORME). Rapporten, som er utarbeidet av Frank-Ole Thoresen/Fjellhaug Internasjonale Høgskole, anslår at norske misjonsvenner gjennomsnittlig gir mellom 4000-5000 kroner i året i gaver til frivillige organisasjoner.

– Ifølge våre mest konservative anslag utgjør medlemsbasen til våre organisasjoner rundt 250.000 mennesker. Deler vi 1,3 milliarder på 250.000 ender vi opp med et snitt på 5200 kroner. Tar vi utgangspunkt i et mer sannsynlig medlemsomfang på 300.000, ender snittet på rundt 4300 kroner, forklarer daglig leder i NORME, Anne Lise Søvde.

– Enten vi snakker om gavesnittet eller omfanget av grasrota, er en ting sikkert: Ryktet om misjonens død er betydelig overdrevet. Tallene viser tvert i mot at misjonsbevegelsen utgjør en betydelig og engasjert gruppe i samfunnet, fortsetter Søvde.

Frivillighet Norge bekrefter at det er sammenheng mellom tro og giverglede i Norge. I deres foreløpige upubliserte rapport om skattefradragsordningen kommer det frem at gjennomsnittlig gavebidrag til tros- og livssynsorganisasjoner er på 3200 kroner, noe som er vesentlig høyere enn til andre frivillige organisasjoner – men Digni og NORMEs medlemsorganisasjoner kan altså slå i bordet med enda høyere tall.

Daglig leder Jan Olav Ryfetten i Stiftelsen Soria Moria lar seg også imponere av givergleden i Digni og NORME sine organisasjoner. Han er glad for at dette nå blir dokumentert.

– Stiftelsen Soria Moria har etterspurt mer dokumentasjon rundt innsamlingsmarkedet og rapporten til Digni og NORME supplerer våre egne tall. Ikke minst topplisten for innsamlingsorganisasjoner i Norge, som må revideres etter at rapporten ble kjent. Vi håper at Digni og Norme har kapasitet til å utgi rapporten regelsmessig for å måle utviklingen.

Vil avlive myter. Pengene som samles inn går i hovedsak til arbeid i Norge og omfatter blant annet kirkebyggende arbeid og institusjonsdrift. Rundt en fjerdedel brukes i utlandet, i hovedsak på kirkebyggende arbeid og bistand/diakoni.

Generalsekretær Jørn Lemvik i Digni håper den ferske statistikken kan bidra til å avlive de seiglivede mytene om at norske frivillige organisasjoner «lever på staten» og at det ikke er god nok grasrotoppslutning om bistandsarbeidet til frivillige organisasjoner.

– Offentlig støtte til norsk misjons bistandsarbeid utgjør rundt 160 millioner kroner. Det er ikke mye i den store sammenhengen her.

Generalsekretær Birgitte Brekke i Frivillighet Norge bekrefter at norsk frivillighet er relativt økonomisk uavhengig av staten.

– I gjennomsnitt utgjør offentlige overføringer kun en tredjedel av inntektene til frivillig sektor. For tros- og livssynsorganisasjonene kommer bare hver fjerde krone fra det offentlige, noe som også bekreftes i Digni og NORME sin statistikk.