MENY

Halverte antall uønskede graviditeter

Enkel og rimelig løsning ga 43 prosent færre drop-outs på skoler i Mosambik.

– Mange foreldre bryr seg ikke om jentene går på skolen. Foreldrene mener de bør være hjemme for å lære seg oppgaver for en husmor, forklarer Belarmina Graca tydelig engasjert.

Hun er prosjektleder for et utdanningsprosjekt i Mosambik støttet av Digni og De Norske Pinsemenigheters Ytremisjon (PYM) i Norge.

Mange foreldre bryr seg ikke om ei jente går på skolen. De mener at jenta bør være hjemme for å lære seg oppgaver for en husmor.

I det sørafrikanske landet med mer enn 25 millioner innbyggere er det en stor utfordring at mange barn dropper ut av skolen etter 5. klasse. Statistikk fra 2007 viser at det var mer enn 3,8 millioner elever i 1.-5. klasse, mens tallet går ned til 600.000 elever i 6.-7. klasse. Tallet reduseres ytterligere til 359.000 elever i 7.-12. klasse.

Gifter seg tidlig

En av hovedårsakene til den korte skolegangen er at unge jenter tidlig blir giftet bort. 14 prosent av jentene i landet er gift innen de fyller 15 år, mens hele 48 prosent er gift på sin 18-årsdag.

– Og selv om mange foreldre ønsker at barna skal gå på skolen, så har de ofte ikke penger til det, fordi de bor veldig langt borte. Noen prøver å finne et sted eller leie et rom, men ofte tar pengene slutt i løpet av året, og jentene har ikke råd til å fortsette å bo der. Da prostituerer de seg gjerne for å få mat, forklarer hun.

En annen utfordring er at det er stor mangel på ungdomsskoler, spesielt i landsbyområder. Det er heller ikke god helseundervisning på skolene, og det er lavt kunnskapsnivå om kropp og helse.

Lagde egne jenteklubber

– Først av alt gikk vi inn og lagde egne jenteklubber på skolene, forklarer Graca.

I klubbene velger man én jente fra hver klasse, i tillegg til at prosjektet stiller med en helseagent som skal gi opplæring og veiledning.

– Helseagentene hjelper jentene til å forstå hva som må gjøres på sin skole. På den andre siden får agentene hjelp fra skolejentene til å se i klasserommene hvem som ikke er på skolen. Hvis en elev ikke er på skolen går lærerne sammen med helseagentene hjem til eleven. De snakker sammen og oppfordrer henne til å komme tilbake til skolen.

Prosjektet gjennomføres av Igrecia Evangelical Assembleia Livre, en liten lokal partner som er knyttet opp til en av de større pinsemenighetene i Mosambik.

De fem helseagentene reiser rundt til de ulike skolene. Fra venstre står Cacilda Ernesto, Mical Zunguene, Ana Vanda, Joana Cufene og Alcinda Manjate.

– Informasjon endrer instilling

I 2013 var 10 jenteklubber etablert på 10 skoler, og mer enn 10.349 barn fikk opplæring.

– Resultatene er gode, forklarer Graca fornøyd.

Helseagentene rullerer på de 10 skolene som samarbeider med prosjektet, og hjelper med å starte jenteklubbene. De driver rådgivning til elevene innen helsespørsmål og hjelper lærerne til å følge opp elevene bedre. I tillegg gir de jentene i jenteklubbene informasjon om deres reproduktive helse og hvordan de kan unngå å bli gravide. De prøver også å finne løsninger for de jentene som allerede er gravide slik at de kan fortsette på skolen.

Færre graviditeter

– Vi ser at når jentene får informasjon endrer de innstilling. Vi har klart å få ned antallet tidlige graviditeter og smittsomme sykdommer, sier prosjektlederen.

Prosjektet har så langt vist solide resultater. Fra 2012 til 2013 hadde antallet drop-outs fra skolene blitt redusert med 43 prosent, fra 481 til 270. I tillegg gikk antallet uønskede graviditeter på skolene ned med nesten to tredeler, fra 70 i 2012 til 26 i 2013.

Vi ser at når jentene får informasjon endrer de innstilling. Vi har klart å få ned antallet tidlige graviditeter og smittsomme sykdommer.

– Vi har eksempler på jenter som ble voldtatt og verken ville gå på skolen eller snakke med noen, forklarer Graca.

– Men de har så stor tillit til våre helseagenter at de ringer dem for å be om hjelp. Vi har eksempler på jenter som ble voldtatt for to eller tre år siden og fortsatt går på skolen og gjør det bra. Det et utrolig viktig resultat, konstaterer Belarmina Graca.

Seniorrådgiver Marianne Skaiaa i Digni.

– Enkelt og rimelig

Seniorrådgiver Marianne Skaiaa i Digni mener prosjektet er et nyttig eksempel på hvordan man kan få flere jenter til å fullføre skolen.

– Det viser en enkel og lite ressurskrevende tilnærming. Det har gitt konkrete og målbare resultater, noe vi er imponerte over, sier Skaiaa.

Hun trekker spesielt frem bruken av helseagenter.

– De er unge kvinner som får en nyttig og god jobb med opplæring. Dette er viktig i Mosambik og mange andre afrikanske land som sliter med høy arbeidsledighet blant unge voksne. På denne måten «stjeler» man heller ikke kvalifisert helsepersonell som trengs andre steder, og får gitt unge ufaglærte kvinner en meningsfylt jobb, sier hun.

Prosjektet jobber nå med å få myndighetene på banen slik at de også skal se nytten av helseagentene, og bidra økonomisk.

– På den måten kan man også sikre at prosjektet lever videre. Dette er en idé som bør kunne gjennomføres oppskaleres til flere skoler eller land, om man finner en god organisering, sier Marianne Skaiaa.

Forsidefoto og sirkel 1: Illustrasjonsfoto – Ben Grey på Flickr under CC-lisens. Foto sirkel 2: Illustrasjonsfoto – Misjonsalliansen. Bilde av helseagenter: Marianne Skaiaa.