MENY

SE VIDEO: Ett år etter Nepal-skjelvet

Se opptaket fra markeringen på Litteraturhuset!

Ett år har gått siden et ødeleggende jordskjelv rammet Nepal i april 2015. Landet er fremdeles i en svært krevende situasjon etter jordskjelvet som rammet hardt; over 8000 døde og mange flere ble skadet. Skjelvet hadde også store konsekvenser for infrastrukturen. Landet er nå preget av høyt politisk konfliktnivå og er i en sårbar fase.

Seminar på Litteraturhuset

Nepal-nettverket inviterer til dette seminaret for å sette lys på situasjonen i Nepal ett år etter jordskjelvet. Norge har hatt et langt og nært samarbeid med Nepal. Landet er ett av seks fokusland for norsk bistand. Det er viktig at Norge fortsetter å bidra til gjenoppbyggingen av Nepal og støtter norske organisasjoner og deres lokale partneres rolle i dette arbeidet.

Seminaret fokuserer på tiden fremover og hvilken rolle Norges regjering, sivilsamfunn og næringslivsaktører bør spille. Dette diskuteres i lys av jordskjelvet og det vi har lært og erfart det siste året. Vi ønsker å vise viktigheten av et nepalsk sivilt samfunn som er rustet til selv å håndtere gjentakende og stadig kraftigere naturkatastrofer, spesielt med tanke på at Nepal er svært sårbart når det gjelder naturkatastrofer.

Spørsmål vi ønsker å diskutere er:

– Nepal som fokusland – hva betyr dette i praksis?
– Hva er status i Nepal ett år etter jordskjelvet, og hva bør prioriteres høyest fremover?
– Hvordan kan norske organisasjoner og deres lokale partnere best legge til rette for overgangen mellom nødhjelp og langsiktig bistand i Nepal?

Programmet for seminaret

12:30 Velkommen v/Elin Cecilie Ranum, Utviklingsfondet

12:40 Minnemarkering – ett minutts stillhet

12:45 Tore Hattrem, statssekretær UD

13:15 Gauri Pradhan, tidligere talsperson for National Human Rights Commission i Nepal

13:50 Pause

14:00 Ett år etter jordskjelvet, hva er viktigst framover og hvordan kan Norge bidra?

– Beredskap: Mari Sjaastad, Kirkens Nødhjelp

– Fornybar energi: Tima Lyver Utne, SVP International Hydro, Statkraft.

– Utdanning: Vigdis Halvorsen, Programsjef, Plan Norge

– Norges rolle: Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

15:10 Oppsummering og avslutning


Toppfoto: Laxmi Prasad Ngakhusi / UNDP Nepal.