MENY

– La de frivillige forvalte 1/3 av bistanden

Per Sandbergs utspill om å kanalisere mer bistand gjennom frivillige organisasjoner får gehør.

Siden 2000-tallet har andelen av norsk bistand som kanaliseres gjennom frivillige organisasjoner vært fallende. Tall vi har samlet inn viser at andelen av totalbudsjettet har falt fra vel 18 % i 2000 til 13 % i inneværende år. I samme periode har bevilgninger til multinasjonale organisasjoner, spesielt FN, økt til 43, 7 % av de totale bistandsmidlene. For en gangs skyld er vi enige med FrP: Denne utviklingen må snus.

– Ofte klarer frivillige organisasjoner å bruke pengene bedre. Vi får til mer for pengene, uttaler generalsekretær Jørn Lemvik i Digni til avisen Vårt Land (28.8)

Han mener sivilsamfunnssektoren bør få forvalte en tredjedel av bistandsbudsjettet. I stedet velger den politiske ledelsen å bruke pengene etter prinsippet om minste motstands vei, mener Lemvik.

– Det er mye enklere å sende penger til FN. Det virker som om regjeringen mener at dette sender et tydelig signal internasjonalt om at vi støtter opp om verdenssamfunnets kamp mot fattigdom og ulikhet. Samtidig slipper en å bruke ressurser på kontroll og evaluering, sier Lemvik til Vårt Land, og fortsetter:

– Noe av FNs arbeid er dyrt og dårlig, noe er bra.

Han mener sivilsamfunnsorganisasjonene blir ofre for den politiske ledelsens ønsker om å utvise handlekraft.

– Vi får ofte inntrykk av at det blir ofte for smått og omstendelig med det vi holder på med. Regjeringen ønsker å se store, nasjonale eller regionale, prosjekter, som krever minimal innsats fra norsk hold. Paradokset er jo at det er kvalitetskravene vi er underlagt som gjør arbeidet ”omstendelig”. Det er alle kontrollmekanismene som skal sørge for at pengene brukes riktig og ikke går til korrupsjon.

Lemvik tror likevel ikke på noen snarlig bistandsrevolusjon.

– Regjeringen holder kortene tett til brystet, så det er vanskelig å forutse hva som kommer til å stå i statsbudsjettet. Men vi har tro på at bistandsprosenten opprettholdes.