MENY

– Konsentrasjon er et virkemiddel

Statssekretær Hans Brattskar (H) holdt fast ved at færre land skal motta norsk bistand under Dignis seminar om landreduksjon.

Statssekretæren var tydelig på at Norge må konsentrere sin bistand om færre land og temaområder:

– Konsentrasjon er viktig for at vi skal kunne bruke personellressursene mer effektivt og bygge opp kompetanse, slik at vi har kapasitet til god oppfølging innenfor de tematiske og geografiske områdene vi prioriterer, sa Hans Brattskar (H) til om lag 70 fremmøtte representanter for sivilsamfunnsorganisasjonene under Dignis seminar om landkonsentrasjon i bistanden tirsdag 27. mai i Litteraturhuset.

Hele innlegget fra Brattskar finner du på utenriksdepartementets nettsider.

Avtaler opprettholdes

Samtidig understreket han at det ikke var snakk om å kutte for å kutte, og at sivilsamfunnsorganisasjonene ville bli konsultert i den kommende prosessen.

– Vi vil ikke tvinge igjennom raske endringer og avtalebrudd. Det vil bli snakk om en dreining etter hvert som inngåtte avtaler utløper. Tanken er å oppnå større tyngde og synergier i de landene vi prioriterer, sa han.

 

– Landkonsentrasjon smerter alle

Brattskar ble møtt med bred forståelse fra bistandsorganisasjonene. Flere organisasjoner rapporterte om at de allerede hadde gjennomgått lignende prosesser i egne rekker for å kutte i både land og temaområder.

– Vi i Kirkens Nødhjelp har selv konsentrert fra om lag 65 land til mellom 25 og 30. Det har vært en ønsket prosess, fordi vi mener at vi gjør bedre innsats på færre steder. Da kan vi ha større volum og mindre forvaltning i hvert land, sa Wenche Fone, utenlandssjef i Kirkens Nødhjelp.

Hun fremholdt likevel at regjeringens varslede reduksjonsprosess ville være utfordrende:

– Landkonsentrasjon vil smerte oss alle. Vi har alle våre babyer og våre prosjekter.

Hans

– Oppleves som klyngefotball

I flere europeiske land har man allerede kuttet kraftig i antall land. Joanne van der Schee fra den nederlandske paraplyorganisasjonen Prisma sa i et intervju som ble vist at man opplevde det nye bistandsarbeidet som klyngefotball.

– Vi har fortsatt ikke sett resultatene, sa hun.