MENY

– Vi aksepterer ikke vold

Generalsekretær Jørn Lemvik mener vi må åpne opp lukkede rom. Se film her!

En av tre kvinner i verden har blitt mishandlet, voldtatt eller utsatt for andre typer vold, ifølge FN. I mange samfunn brukes religion for å rettferdiggjøre undertrykkelse av mennesker. Digni inviterte nylig til et seminar om kjønnsbasert vold sammen med Norges Kristne Råd og Kirkens Nødhjelp.

– Vi har vært for passive i møte med denne utfordringen. Vi nekter å se på at våre religioner misbrukes til å frata mennesker retten til å leve fritt uten frykt for vold, sier generalsekretær Knut Refsdal i Norges Kristne Råd.

– Vi aksepterer ikke vold i noen former. Vi må gjøre det vi kan for å åpne opp de lukkede rommene, sa generalsekretær Jørn Lemvik i Digni under seminaret. Se film øverst i saken!

– Uakseptabelt

Kjønnsbasert vold rammer både kvinner og menn, og innebærer både seksualisert vold, familievold, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, trafficking og vold mot seksuelle minoriteter. På seminaret ble et opprop fra en rekke religiøse ledere overrakt til myndighetene.

Vi har vært for passive i møte med denne utfordringen.
– Knut Refsdal

– Det er uakseptabelt at religion brukes for å rettferdiggjøre undertrykkelse av mennesker. Når vår religion brukes til å rettferdiggjøre vold, må vi protestere og si: Ikke i vårt navn, sier generalsekretær Mehtab Afsar i Islamsk Råd.

UTFORDRER REGJERINGEN

De religiøse lederne ber den norske regjeringen prioritere kamp mot kjønnsbasert vold i oppfølgingen av de nye globale bærekraftsmålene, som vedtas under FNs generalforsamling i september i år.

– På denne måten vil vi bidra til at kjønnenes likeverd blir en viktig prioritering i oppfølging av de nye bærekraftsmålene. Slik kan vi bidra til å sikre verden de verktøyene som trengs for å bekjempe de normene, stigmaene og diskriminerende holdningene som hindrer mange i å leve et liv fritt for vold og frykt, heter det i oppropet.