MENY

Kirken viktig for å bekjempe fattigdom

80 prosent av verdens befolkning anser religion for å være en viktig del av livet– derfor er kirkene en svært viktig bistandsaktør, heter det i den dansk kampanje.

I mange utviklingsland ser vi at uansett hvor langt vekk fra hovedveien man kommer, så finnes det en kirke der. 80 prosent av verdens befolkning anser religion for å være en viktig del av livet, og i mange utviklingsland gir folk uttrykk for at de stoler mer på religiøse ledere enn politikere. Trossamfunn er derfor en svært viktig bistandsaktør.

Viktig i lokalsamfunnene

–Vi opplever daglig hvordan våre medlemsorganisasjoner og deres partnere i sør skaper solid, bærekraftig utvikling, og hvordan kirker og kirkelige organisasjoner har en helt særlig plass i lokalsamfunnene, forteller Peter Blum Samuelsen, generalsekretær i Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMRU).

DMRU er en paraplyorganisasjon med 32 medlemsorganisasjoner, og de har lang tradisjon for samarbeid mellom danske kirker og kirker i utviklingsland. Organisasjonens funksjon ligner mye på Dignis rolle som mellomledd mellom staten og misjonsorganisasjoner som driver langsiktig utviklingsarbeid.

Må vise styrkene

Denne uken holder DMRU en kampanje som heter «Global Diakoni». Her ønsker de å synliggjøre det gode bistandsarbeidet som drives av kirkene.

–Vi opplever at dette arbeidet for mange er en helt naturlig del av det å være kirke, og det er derfor sjeldent at man fremhever det som særlige egenskaper og styrker. Det øver vi oss på å bli bedre til, og det er derfor vi har denne kampanjen, sier generalsekretæren.

På hjemmesiden http://www.globaldiakoni.dk/ kan du lese suksesshistorier fra Dansk Missionsråds medlemsorganisasjoner og en film som viser viktigheten av kirkens arbeide. Denne filmen er viktig å dele også her i Norge, for å vise viktigheten av det arbeidet vi driver med. -Bra jobba til vår danske søsterorganisasjon!