MENY

Jesu politikk

Jesus trengs i den politiske debatten mer enn noensinne.

Denne saken ble først publisert i Dagens spalte i fokus 24.02.2015.

Å bli assosiert med Jesus er ikke veldig populært i vårt samfunn. Forlegenheten er til å ta og føle på dersom noen begynner å snakke om Jesus. Hvorfor sitter det så langt inne å trekke fram Jesus?

Jesus kom med et budskap om å elske sin neste som seg selv. Han byttet ut hat og hevn med tilgivelse og forsoning. Han snakket om å gi brød til den som ikke har, å kle de som trenger det. Han forkynte et utrolig positivt budskap, som setter vår nabo og vår neste i sentrum. Han løftet fram den enkeltes verdighet og gudgitte verdi. Jesu budskap er radikalt. Det utfordrer oss ikke bare personlig, men som samfunn.

For tiden går debatten. Kan kirken legge seg opp i politiske saker? Jeg tror kirken skal vokte seg for å innta en partipolitisk rolle. Vi har sett mange eksempler der kirkene søker sammen med den politiske eliten og skaffer seg politisk makt. Dermed bidrar de også til å legitimere ledere som ikke fortjener folkets tillit.

Men en debatt som tar utgangspunkt i partinøytralitet bærer fort galt av sted. Da bidrar vi bare til å oppfylle sekularistenes drøm om å begrense troens arenaer og kirkens slagkraft. Vi må ta utgangspunkt i kirkens budskap. Det er i utgangspunktet partipolitisk nøytralt, men aldeles ikke verdinøytralt!

Jesu budskap om verdighet og nestekjærlighet har med politikk å gjøre. Vi er den første generasjonen som kan fjerne fattigdom. Vi kan sørge for at alle får skolegang og et godt helsetilbud. Vi kan utfordre urettferdig makt. Og jorden Gud har satt oss til å forvalte, skal vi overlevere i like god stand til de som kommer etter oss. Vår generasjon har forsynt seg så grådig av jordens ressurser at vi setter våre egne barns framtid på spill.

Derfor må vi utfordre den politiske makten! Som enkeltmennesker og som trossamfunn skal vi aldri bli trette av å løfte fram Jesus sine ord om omsorg, verdighet og rettferdighet. Jesu budskap trengs i den politiske debatten om hvilket samfunn vi ønsker oss. Det trengs i familien, i lokalsamfunnet, i storsamfunnet og i verdenssamfunnet. Dersom vi lever etter Jesus sine ord om å gjøre mot andre det vi vil de skal gjøre mot oss, så vil det i seg selv gi et mye bedre, varmere og mer verdig samfunn.

Kanskje skaper Jesus så mye forlegenhet fordi budskapet han står for er så skandaløst provoserende? Jesus sitt eksempel setter oss i hvert fall alle i forlegenhet. Men det er ikke noe annet navn jeg heller vil assosieres med.