MENY

– Gledelig økning for Dignis organisasjoner

Paraplyorganisasjonen Digni har signert ny avtale som skal sikre nærmere 1 milliard kroner til arbeidet for å bedre fattige menneskers levekår.

Vi har signert ny samarbeidsavtale med Norad for perioden 2018 til 2023. Det faste tilskuddet har økt fra 160 millioner til 186 millioner kroner årlig. I tillegg til dette mottar enkelte medlemsorganisasjoner støtte gjennom øremerkede ordninger.

Digni er en paraplyorganisasjon for 20 kirker og misjonsorganisasjoner som driver langsiktig utviklingsarbeid i det globale sør.

– At Digni nå får en solid økning i den årlige bevilgningen i forhold til forrige periode tolker vi som en tillitserklæring og et resultat av det solide arbeidet som utføres av våre medlemsorganisasjoner og deres partnere i sør, sier fungerende generalsekretær Elizabeth Laura Walmann.

I tillegg til å bidra til byggingen av et sterkt sivilt samfunn i sør, vil midlene fordeles på prosjekter som skal sikre en god og inkluderende utdanning, god helse, bærekraftig miljø, fredelig sameksistens og bedrede økonomiske levekår.

– Å bli tiltrodd forvaltningen av disse midlene innebærer et stort ansvar. Gjennom vår innsats ønsker vi å bidra til den globale dugnaden for fattigdomsbekjempelse og oppnåelsen av FNs bærekraftsmål, sier Walmann.

I forrige avtaleperiode med Norad ble 750 000 mennesker berørt av Digni-fellesskapets prosjekter, mens 5,8 millioner mennesker ble indirekte berørt.

Norad mottok søknader fra 37 organisasjoner, hvorav 7 fikk avtale om støtte. Digni fikk den høyeste summen av disse organisasjonene.