MENY

Gjeninnfør utviklingsministerposten

Digni og 51 andre organisasjoner er samstemnte - vi ber venstres partileder Trine Skei Grande om å sørge for at det blir en ny utviklingsminister i den nye norske regjeringen.

Utfordringene verden står overfor må sees og løses i sammenheng. FNs bærekraftsmål har gitt oss en marsjordre og hele regjeringen har ansvar for å sikre en samstemt politikk for utvikling. Det er nødvendig med en utviklingspolitikk som ser ut over og tjener et større formål enn norske særinteresser.

De undertegnede organisasjonene mener det er helt essensielt å gjeninnføre utviklingsministerposten, og støtter helhjertet opp om Venstres krav om dette.

Fokus på dem – ikke oss

En utviklingsminister vil være avgjørende for at Norge kan få ut sitt potensiale i innsatsen for bærekraftig utvikling, menneskerettigheter og utryddelse av ekstrem fattigdom.

En utenriksminister har et annet mandat enn en utviklingsminister. Førstnevnte skal primært sikre Norges interesser, sistnevnte skal jobbe for utviklingslands interesser. Det er ikke alltid slik at disse sammenfaller, og når disse to slås sammen er det fare for at de norske interessene får råde.

Det er tre stortingsperioder til vi skal nå bærekraftsmålene. Målene er ambisiøse og regjeringen med statsministeren i spissen må levere en samstemt politikk der alt trekker i samme retning. Den nye regjeringen trenger en utviklingsminister som en avgjørende drivkraft for global bærekraftig utvikling framover.

Vaktbikkje for de svakeste

Og sist, men absolutt ikke minst: Internasjonale normer og konvensjoner er også under stadig sterkere press. Vi ser og opplever at menneskerettighetene er under angrep over hele verden, i både fred- og konfliktsituasjoner. Verden trenger gode krefter til å yte motstand mot denne utviklingen, og Norge blir sett til av mange som et land med høy integritet som kan ha en naturlig lederrolle internasjonalt. Vi trenger en utviklingsminister som kan være en internasjonal vaktbikkje for menneskerettighetene og for de svakeste i verden.

Denne utviklingsministeren tror vi at Venstre kan få på plass. Vi heier på dere, og ønsker dere lykke til med de videre forhandlingene.

Dette oppropet er signert av følgende organisasjoner:

 1. FN-sambandet
 2. Kirkens Nødhjelp
 3. Sex og Politikk
 4. LNU
 5. Støttekomiteen for Vest-Sahara
 6. Publish What You Pay Norge
 7. Mellomkirkelig råd
 8. Atlas-Alliansen
 9. Care Norge
 10. Caritas Norge
 11. Changemaker
 12. Forum for utvikling og miljø
 13. SLUG – Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk
 14. Digni
 15. FORUT
 16. LHL Internasjonal
 17. Norges Vel
 18. Normisjon
 19. Norsk Folkehjelp
 20. Norsk Folkehjelps Solidaritetsungdom
 21. Adra Norge
 22. Plan Norge
 23. Press
 24. Redd Barna
 25. Regnskogfondet

 

 1. Framtiden i Våre Hender
 2. SAIH
 3. Spire
 4. Tax Justice Network Norge
 5. Latin-Amerika-gruppene
 6. Operasjon Dagsverk
 7. Strømmestiftelsen
 8. Norges Fredslag
 9. Norges Fredsråd
 • Utviklingsfondet
 1. RORG-samarbeidet
 2. Fellesrådet for Afrika
 3. FIVAS
 4. Norges Kristne Råd
 5. Afghanistan-komiteen
 6. FOKUS
 7. Fellesutvalget for Palestina
 8. Norges Sosiale Forum
 9. FIAN
 10. Folkehøgskolenes Internasjonale Utvalg
 11. Nettverk om Utdanning for Bærekraftig Utvikling
 12. Freethem
 13. Attac
 14. Hei Verden
 15. Norges KFUK/KFUM
 16. KFUK/KFUM Global
 17. WWF Verdens naturfond