MENY
Ved Dignis kontor i Oslo har seniorrådgiver Kristian Larsen og økonomiansvarlig Helena Bergman fått sine eksemplarer av Bærekraftsboken.

Forener Bibel og bærekraft

Nytt bokhefte utforsker FNs Bærekraftsmål i lys av kristen tro og teologi.

«Vi håper Bærekraftsboka vil bidra til å gjøre store visjoner om til konkret handling og tegne en større himmel over tilsynelatende små, hverdagslige handlinger», skriver redaktørene Anne Marte Skaland og Guro Almås i innledningen til boken.

Skal inspirere

Gjennom de drøyt 40 sidene presenteres FNs 17 bærekraftsmål med tilhørende teologisk refleksjon, spørsmål til diskusjon, konkrete utfordringer og temarelatert bønn. Boken er ment som inspirasjon for prekener og andakter, og til bruk i bibelgrupper og konfirmantarbeid.

Intet nytt under solen

«Dette er ikke nye temaer for kirken, men bærekraftsmålene kan gi oss nye innfallsvinkler, nye allianse-partnere og nye fremgangsmåter. Til sammen utgjør kirker og kristne organisasjoner et nettverk med forgreininger i lokalsamfunn over hele verden. Evner vi å ta i bruk de ressursene vi har til å skape endringer som monner?», skriver redaktørene.

Unik mulighet

Boken er utgitt av Kirkens Nødhjelp, Norges kristne Råd, KFUK/KFUM og Den Norske Kirke. De teologiske tekstene er det professor emeritus ved Diakonhjemmet, Kjell Nordstokke, som står bak. Om FNs bærekraftsmål skriver han følgende:

«Som offentlig agenda uttrykker de en global ambisjon om å gjøre verden bedre for alle å leve i, fremfor alt gjennom å bygge bærekraftige samfunnsordninger. Samtidig uttrykker mange av målene det kirker lenge har vært opptatt av og kjempet for. Derfor representerer bærekraftsmålene en unik mulighet for kristent samfunnsansvar, i samarbeid med andre samfunnsaktører, både offentlige og frivillige».

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Boken vil bli lansert under et frokostmøte på Kirkens hus, onsdag 6 mars. Da vil det også holdes en paneldiskusjon om kirkens rolle i arbeidet for bærekraftsmålene.

Se arrangementet på facebook: Bærekraftsmålene og kristen tro

Boken er også tilgjengelig digitalt: Bærekraftsboka