MENY
Technical Advisor Prabu Deepan in TearFund Sri Lanka shared some very interesting insights on how to transform masculinity. Care Norway’s seminar earlier this month arranged a viral meeting with him, and had also invited several other experts to speak about how to engage religious leaders in gender transformative work.

Forandrer synet på maskulinitet

–Hvordan kan man endre folks syn på maskulinitet for å stoppe mannsdominans og kjønnsbasert vold? Prabu Deepan fra den britiske organisasjonen TearFund forteller at de religiøse samfunnene er den viktigste endringsagenten.

Rundt 40 var tilstede i kulturhuset i Oslo under Care Norges seminar tidligere denne måneden, for å lære om hvordan man kan: “Engaging Religious Leaders in Gender Transformative Work”. Prosjektrådgiver Prabu Deepan i TearFund har jobbet med å endre syn på maskulinitet på flere kontinenter, og det har gitt ham mange interessante perspektiver.

–Synet på maskulinitet kommer ofte fra misforståelser av de hellige skriftene. Bibelen sier for eksempel at kroppen ikke er kvinnens, men tilhører ektemannen. I løpet av en workshop ble en mann bevisst på at han hadde tvunget kona til å ha sex med ham i 20 år. Han hadde aldri spurt om hennes samtykke, forteller Deepan.

Hvem var Jesus?
Når han snakker om likestilling i kirkelige sammenhenger, kan han oppleve motstand.

–Noen ser det som et vestlig konsept som ikke passer med troen deres. Vi arrangerer workshoper og dialoger mellom ulike aktører i lokalsamfunnene for å vise at menneskerettighetene er de samme som verdiene vi finner i Skriften.»

Deepan forteller at de aktivt bruker Skriften for å endre måten man definerer kjønnene på.

–Vi bruker Jesus som et eksempel. Vi sier: «Se på han. –Hva slags mann var han? Se på hvordan han behandlet folk…», forteller Deepan.

TearFund arbeider med både kristne og muslimske samfunn i Latin-Amerika, Afrika og Asia. Ifølge Deepan mangler mange av disse samfunnene eksempler på gode og kjærlige menn.

–Menn trenger å se alternativer. De fleste menn har aldri sett andre eksempler – verken fra sin far eller fra samfunnet for øvrig. Derfor er det viktig at religiøse ledere ikke bare underviser, men også viser god oppførsel i praksis. –Hvis du tror at Gud har plassert deg i en lederposisjon, så har du ansvar, et mandat, mener han.

Eksponerer sårbarhet
Prosjektet arbeider sammen med både prester og imamer for å forsikre seg om at budskapene som gis under gudstjenestene ikke skal være motstridende og forvirrende. I løpet av et seks uker langt intensivt kurs der menn og kvinner fra samme trossamfunn samles i separate grupper, vil de begynne å få kontakt med sin egentlige oppførsel, motiver og behov.

–Mange ganger trenger mennene å slippe løs sårbarhet og traumer i sitt eget liv. Deretter finner de ut hva de føler at kona trenger å vite om av disse følelsene, sier Deepan og bryter ut i et stort smil:

–Etter en stund begynner andre å stille spørsmål ved ektefellene som: «hvorfor er de så lykkelige?», «hvorfor går de til markedet sammen?» Vi ser massive, massive forbedringer etter workshopene!

Tar religion seriøst
Knud Jørgensen fra Areopagos, Christiane Seehausen fra Nansensenteret og Beatrice Halsaa fra Universitetet i Oslo bidro også med nyttige innsikter under seminaret.

–Dette seminaret var et godt initiativ fra Care Norge. Det tar religion seriøst, og anerkjenner at religiøse ledere er veldig viktige for å skape større respekt for menneskerettighetene, sier seniorrådgiver i Digni, Knut Espeland, etter seminaret.

Han legger til:

–Jeg ble særlig inspirert av Prabu Deepans metode. –Når Skriften blir brukt aktivt, skaper det motivasjon for endring. Da kan religiøse ledere tjene som positive endringsagenter.