MENY

Film om kristenforfølgelse i Pakistan

Stefanusalliansen, som arbeider for å hjelpe forfulgte kristne, har nylig gitt ut en film som gir et godt innblikk i situasjonen for kristne i Pakistan.

I dokumentaren «Kampen for trosfriheten», som ligger ute på YouTube, møter vi en representant fra organisasjonen Human Friends Organization (HFO), som er den pakistanske samarbeidspartneren til Digni-medlemmet Stefanusalliansen. Vi hører om hvordan blasfemilovgivingen i Pakistan resulterer i fengsling og tortur av mange mennesker, samt voldelige sanksjoner fra ekstremister i samfunnet. I filmen møter vi blant annet familiefaren Younas, som satt fengslet i syv år, før han ble frikjent i Høyesterett i april 2013. Han forteller om grov tortur og drapsforsøk i fengslet. Vi møter også representanter fra en kirke som ble utsatt for et angrep av en selvmordsbomber i mars 2015.

Første juleangrep

Situasjonen for de kristne i Pakistan er igjen blitt aktuell i nyhetsbildet etter at minst ni ble drept da to selvmordsbombere angrep en kirke i Quetta i den pakistanske provinsen Balutsjistan forrige helg.

Det var film- og utviklingsprodusent i Stefanusalliansen, Thea Elisabeth Haavet, som filmet og redigerte den nye dokumentaren. På bildet over er hun avbildet sammen med en mor som mistet barnet sitt i et terrorangrep. Hun har fulgt situasjonen for kristne i Pakistan over lang tid.

–Dessverre går utviklingen i feil retning på grunn av økende ekstremisme. Angrepet forrige helg var det første rettet mot et julearrangement. Tidligere har det vært mange angrep rundt påskehøytiden, forteller hun.

–Tror du vi kan se flere slike angrep i løpet av julehøytiden i år?

–Det er alltid en fare for at det kan skje igjen. Situasjonen i blant annet Pakistan, Nigeria og Egypt er slik at de kristne alltid lever med denne usikkerheten. Men folk lar seg ikke skremme vekk fra kirkene, heller motsatt, sier Haavet.

Strenge blasfemilover

Det bor litt over 200 millioner mennesker i Pakistan, noe som gjør det til verdens sjette mest folkerike nasjon. Landet er den nest største muslimske nasjonen, med 96,4 % muslimer og 3,6% religiøse minoriteter. En folketelling i 1998 talte 2,7 millioner kristne, men de kristne i landet mener selv at dette tallet er enda høyere. De omstridte blasfemilovene i Pakistan gir livstid i fengsel for å fornærme Koranen og dødsdom for å fornærme profeten Mohammed. Ifølge Stefanusalliansen, har ingen blitt henrettet av staten på grunn av blasfemi, men flere titalls blasfemianklagede er likevel blitt drept av ekstremister. Bak disse angrepene står organiserte, voldelige grupper som har såpass mange støttespillere og makt i samfunnet at de påvirker myndighetene. Mange som er frikjent av rettssystemet må likevel «gå under jorden» av frykt for disse gruppene.

Stefanusalliansen støtter Human Friends Organizations prosjekt «CLARA» (counselling, legal assistance,

Kristin Storaker (til venstre) og Thea Elisabeth Haavet fra Stefanusalliansen har laget film om kristenforfølgelse i Pakistan. Her sammen med Sajid Christopher Paul, president i Human Friends Organization, som er Stefanualliansen sin samarbeidspartner i Pakistan. Ved siden av Sajid er moren til en som er fengslet på grunn av blasfemianklager. Begge foto: Stefanusalliansen

rehabilitation og advocacy) som bistår kristne ofre for forfølgelse i Pakistan. De som har mistet sine kjære i selvmordsangrep får traumebehandling av psykologer og prester. Blasfemianklagede får gratis rettshjelp. Ifølge den amerikanske organisasjonen USCIRF, blir rundt 700 pakistanske kvinner bortført og tvangsgiftet hvert år, hvorav rundt 300 kristne og 400 hinduistiske jenter. Disse kvinnene blir tvangskonvertert til islam. Human Friends Organization tilbyr gratis rettshjelp også til disse kvinnene, blant annet i de tilfellene der de har behov for å annullere ekteskapet.

Hjelpes til et nytt liv

Terrorofre, blasfemianklagede og deres familier, samt andre ofre for forfølgelse, må ofte finne seg et nytt sted å bo og dermed også en ny levevei.  Stefanusalliansens partnerorganisasjon hjelper dem med å starte små bedrifter, som for eksempel gjennom gratis sykurs eller å kjøpe inn en richshaw som er en trehjulet taxi.

Sist, men ikke minst driver organisasjonen med politisk påvirkningsarbeid rettet mot myndighetene og dialogarbeid. Etter terrorangrep, har stemningen til tider vært svært spent mellom kristne og muslimer.

– HFO satser sterkt på dialogarbeid med religiøse ledere som prester og imamer. De har lyktes med å roe ned situasjonen og skape større forståelse i mange lokalmiljø. HFO har oversatt vårt hefte som forteller om trosfrihet som en menneskerettighet til urdu, og dette blir brukt flittig.

–Er folk villige til å akseptere dette budskapet?

–Det varierer. HFO er i kontakt med mange religiøse ledere og vi ser at arbeidet fører til økt forståelse og mindre fordommer. Samtidig er dette et svært langsiktig arbeid, sier Haavet.

Hold deg oppdatert

Historiene som kommer frem i Stefanusalliansens dokumentar forteller om minoritetsgrupper som har det veldig vanskelig.

–Hva kan vi i Norge gjøre for å lette byrden for disse menneskene?

–Vi som tror på bønn kan be. Man kan også støtte arbeidet ved å gi økonomiske bidrag til Stefanusalliansen som øremerkes Pakistan eller CLARA-prosjektet. Ellers kan man sende appellbrev og holde seg informert om situasjonen. Man kan bidra inn i egne miljøer, danne frivillige støttegrupper som fokuserer på angrep på kristne og mangelen på trosfrihet i Pakistan, samt å legge press på våre politikere, sier filmskaperen.