MENY

Dignis Globale Nettverksmøte 9-11 november 2021

Digni arrangerer et globalt nettverksmøte fra 9-11 november i år. Siden det fortsatt er store begrensninger på å møtes fysisk, inviterer Digni sine medlemsorganisasjoner og deres partnere til et virtuelt møte.

Generalsekretær i Digni, Hjalmar Bø har store forventninger til det virtuelle møte.        – Dette blir en unik mulighet til å møte partnere som jobber med sårbare grupper på grasrotnivå.

Møtet gjør det mulig for Digni å få tilbakemeldinger fra partnere om arbeidet vårt. Dette blir også en viktig arena for erfaringsdeling og kompetansebygging mellom partnerne i Sør. Vi forventer minst 200 deltakere fra prosjekter, partnere, medlemsorganisasjoner og Digni -sekretariatet. Deltakerne kommer fra rundt 25 land i Asia, Afrika og Norge, sier Hjalmar Bø.

Første dagen blir det fellessesjoner med presentasjon av bærekraftsmålene og «Leave no one behind» prinsippet. Videre vil vi også belyse hvordan sivilsamfunnet kan styrkes med et spesielt fokus på kirker og trosbaserte organisasjoner. Det blir også en sesjon om hvordan pandemien har påvirket sivilsamfunnet.

Andre dagen blir det parallelle økter og i en av sesjonene retter vi søkelyset på miljømessig bærekraft. Vi vil utforske og debattere rollen til kirker og trosbaserte aktører i klimatilpasningsprosesser på nasjonalt nivå og på grasrotnivå. I tillegg blir det parallelle økter om økonomisk myndiggjøring, utdanning, helse og fredsskapende arbeid som er relatert til det spesifikke arbeidet vi gjør i prosjektene.

Etter disse dagene håper vi at deltakerne vil sitte igjen med relevant informasjon om Digni paraplyen, inspirert av nye ideer og læring på ulike tematiske områder og motivert til å fortsette å jobbe med utvikling og endring i sine lokalsamfunn, avslutter Hjalmar Bø.