MENY
Special Event: on “Common ground for the common good” (to mark the concluding day of the World Interfaith Harmony Week (1–7 February 2012), as proclaimed by General Assembly resolution 65/5 (A/RES/65/5)) (organized by the Office of the President of the General Assembly, in cooperation with the NGO Community at the United Nations Dr. Azza Karam - United Nations Population Fund

Digni tar religionsagendaen til FN

Internasjonale toppmøter om religion og utvikling i New York og Washington denne uka.

Denne uken arrangerer FNs befolkningsfond (UNDPA) og Digni internasjonalt toppmøte om religion og post2015-agendaen i New York. Konsultasjonene i New York følges opp med transatlantisk konferanse om religion og utvikling i Washington, i regi av George Mason University og The Brookings Institution.

– Til møtet i FN hadde vi invitert bilaterale donorer, som Norad og Sida, store trosbaserte organisasjoner som Kirkenes Verdensråd og Islamic Relief, samt alle FN-organisasjonene, uttaler generalsekretær i Digni, Jørn Lemvik.

Han har tatt initiativet til møtene i USA sammen med Azza Karam, som koordinerer FN-organisasjonenes komité for religion og tusenårsmålene.

Målsetningen med møtet i FN er å diskutere hvordan trosbaserte organisasjoner og religiøse ressurser best kan involveres og mobiliseres for å nå tusenårsmålene før og etter 2015.

– Religiøse aktører har vært lite på banen når det gjelder utformingen og oppfølgingen av tusenårsmålene. Dette møtet markerer en milepæl i de religiøse aktørenes involvering i den internasjonale utviklingsagendaen, sier Lemvik.

Han håper at møtene også kan tjene som en øyeåpner for donorland, som tradisjonelt har vegret seg for å bevege seg inn på religionsfeltet.

– Angsten for religion gjør at viktige ressurser og innsikter forblir ubrukte i utviklingsarbeidet. Det er på høy tid at vi finner sammen og fokuserer på de målene vi har til felles heller enn de områdene der vi eventuelt måtte være uenig, avslutter Lemvik.

Et oppfølgingsmøte skal etter planen arrangeres i Oslo.

FOTO: UNDPA