MENY
Stadig flere jenter får utdanning gjennom Parkari-prosjektet

Digni-støttet utdanningsprosjekt framhevet av UNESCO

Morsmålsopplæring for kasteløs folkegruppe i Pakistan er effektiv og god praksis, mener FN-organisasjonen.

UNESCO har nylig publisert en case studie med utgangspunkt i arbeidet til Parkari Community Development Program (PCDP) i Pakistan. Prosjektet er støttet av Digni gjennom medlemsorganisajonen Wycliffe.

Erona Matthew er prosjektleder i Parkari Community Development Programme.
Erona Matthew er prosjektleder i Parkari Community Development Programme.

I sin gjennomgang konkluderer FN-organisasjonen med at PCDP har overgått sine egne målsetninger ved å gi et stort antall voksne og barn utdanning. Gjennom måten prosjektet er organisert på har dessuten PCDP økt samarbeid mellom Parkari-landsbyer, noe som gjør at den utsatte folkegruppen står sterkere sammen i sin kamp for rettigheter overfor majoritetssamfunnet. Flere

inntektsgivende aktiviteter har blitt satt i gang som følge av utdanning. Dette har gjort enkelte grupper i stand til å kjøpe sin egen jord. UNESCO framhever også at landsbyene har forpliktet seg økonomisk til å holde skolene i gang.

Sterke resultater

Prosjektet kan også vise til sterke resultater innenfor likestilling. Der kvinner før verken hadde tilgang til utdanning eller en stemme i landsbyene, deltar nå kvinner flere steder aktivt i landsbyenes avgjørelser. Også på hjemmebane har kvinnene fått en sterkere rolle, ettersom menn har endret holdninger. Foreldre uttrykker et sterkt ønske om at også døtrene skal få skolegang.

UNESCO framholder spesielt metoden (morsmålsbasert utdanning) og strukturen (organisering av landsbyer og koordinatorer) som suksessfaktorer.

Et kvalitetsstempel

Prosjektleder i PCDP, Erona Matthew, skriver i en melding at organisasjonen er svært glade og opprømte for at arbeidet deres er ført opp i UNESCOs register over «effective literacy practice».

Prosjektkoordinator Margrethe Lia hos den norske samarbeidspartneren Wycliffe gleder seg også over at Parkari-prosjektet er tatt inn i varmen hos UNESCO.

– Det er et kvalitetsstempel at UNESCO fører opp Parkari-prosjektet i sine databaser over utdanningstiltak som demonstrerer god praksis. Det viser at vi er på rett vei, og at prinsippet om morsmålsutdanning som våre samarbeidspartnere i Pakistan har vært så opptatt av, har vært et riktig grep, sier Lia.