MENY
Foto: Medvind Eventbyrå / UD

Digni på HLPF 2020

Dette tiåret skal bærekraftsmålene nås. Digni er representert i på årets høynivåmøte.

Disse ukene i juli arrangeres HLPF, høynivåforum i FN for bærekraftig utviklingen. I år er arrangementet digitalt. Tema er status for arbeidet for å nå bærekraftsmålene innen 2030 og hvordan vi skal jobbe videre for å nå målene etter Covid-19.

I årets norske e-delegasjon har Digni vært representert ved Dag A. Fedøy. Her har han deltatt som representant for sivilsamfunn i rollen som nestleder i styret for Forum for miljø og utvikling (ForUM), sammen med Kathrine Sund-Henriksen, daglig leder i ForUM.

– Det er viktig at sivilsamfunn fra de ulike medlemslandene er representert i høynivåforumet. Vi har en viktig stemme og funksjon i arbeidet for å nå bærekraftsmålene, sier Fedøy. Han peker på at sivilsamfunn har blitt inkludert på en god måte av ECOSOC (FNs økonomiske og sosiale råd) og deres norske president Mona Juul.

En av utfordringene vi har sett i kjølvannet av Covid-19-situasjonen er at sivilsamfunnsaktørene og menneskerettighetssituasjonen er satt under press, begrunnet med hensynet til smittevern. Derfor har det vært viktig for Norge å spørre om sivilsamfunn.

Nepal var ett av 47 land som presenterte sin landrapport om status for arbeidet med å nå bærekraftsmålene. Fedøy kommenterte på rapporten på vegne av Norge.

– Nepal viste at de har hatt god fremgang i arbeidet med flere av målene, men at de nå er satt kraftig tilbake av Covid-19. Himalpartner kom med nyttige innspill på forhånd om sivilsamfunns situasjonen. Sivilsamfunn ble tatt inn i kommentaren til Nepal, i tillegg til arbeidet med at ingen utelates, sier Fedøy.

– Det er positivt at flertallet av land som presenterte landrapporter har inkludert sivilsamfunn i prosessene med landrapporter. Men forståelsen av sivilsamfunns funksjon varierer, og få land refererer til sivilsamfunns handlingsrom. Derfor er det viktig at Norge som samarbeidspartner og bistandsaktør har et høyt fokus på dette, understreker han.

Mange land har utfordringer knyttet til Covid-19, og flere peker på behovet for internasjonalt samarbeid og bistand. Det vil kreve stor innsats å bygge seg opp igjen.

– Pandemien viser nettopp viktigheten av bærekraftsmålene og at arbeidet på de ulike områdene henger sammen. Vi trenger å styrke motstandsdyktigheten i landene vi samarbeider med og støtte de i arbeidet med å bygge seg tilbake sterkere, sier Fedøy.

Finland var ett av landene som la frem landrapport og som har kommet lengre i bærekraftsarbeidet enn Norge. De var tydelig både på hva de har lykkes med og hva de må jobber mer med fremover.

– Finland la frem en god landrapport som vi kan lære av. Norge skal ta viktige steg utover høsten og neste år frem mot at Norge skal legge frem vår landrapport på HLPF neste år, sier Dag A. Fedøy som sitter i ForUMs bærekraftsgruppe.

– For Digni og våre medlemmer er har bærekraftsmålene stor betydning for prosjektene og prioriteringene fremover. Våre prosjekter bistår landene vi arbeider i med å nå målene. Vi bidrar til å skape motstandsdyktige og bærekraftige lokalsamfunn hvor ingen bli utelatt, avslutter Fedøy.