MENY

Digni lanserer egen varslingskanal

På verdens antikorrupsjonsdag introduserer Digni en varslingskanal hvor ansatte kan varsle om misligheter.

– Det er viktig for Digni å gå foran med et godt eksempel, og legge til rette for at kritikkverdige forhold kommer opp i dagens lys, sier fagrådgiver Elizabeth Laura Walmann som jobber med antikorrupsjon i Digni.

Hun er ansvarlig for varslingskanalen som nå er lansert. I praksis betyr kanalen at alle ansatte i Digni får en snarvei på sin PC, som leder til en mulighet for å varsle om misligheter. Man kan enten varsle internt i Digni, eller eksternt og anonymt til BDO.

 

– Alle kritikkverdige forhold

Kanalen lanseres på verdens antikorrupsjonsdag 9. desember, men omhandler alle former for kritikkverdige forhold. Dette kan være brudd på etiske normer, brudd på lover, feilrapportering, og ikke minst korrupsjon.

– Man kan kort sagt varsle om alle kritikkverdige forhold. Denne ordningen er kun for ansatte i Digni, men vi ser at det er viktig å ha gode systemer og rutiner for hvordan vi jobber med misligheter, også på vårt kontor.

 

Flere veier til varsling

Det finnes også en rekke andre systemer for varsling.

– Både Utenriksdepartementet og Norad har sine egne varslingskanaler som alle kan bruke for varsling i forbindelse med Digni-finansierte prosjekter, konstaterer Walmann.