MENY

Digni i våpeneksport-protest

– Det er galt å eksportere militært materiell til autoritære regimer, sier Tor Kristian Birkeland i Kirkelig Fredsplattform.

– En viktig protest. Vi vil være tydelige i kampen mot eksport av våpen og militært utstyr til autoritære regimer, konstaterer fagrådgiver Lilliann E. R. Våje fra Digni.

Hun deltok sammen med ledere fra 27 organisasjoner på en protest mot eksport av militært utstyr til regimer som begår grove og rutinemessige brudd på menneskerettigheter. Markeringen ble holdt foran Stortinget tirsdag morgen, i forkant av stortingsdebatten om norsk våpeneksport.

 

– Undertrykker befolkningen 

Markeringen ble arrangert av Kirkens Fredsplattform, hvor Digni er medlemmer, sammen med Forum for Utvikling og Miljø og Changemaker.

– Den brede oppslutningen om markeringen og deltakelse på generalsekretærnivå fra tunge norske organisasjoner vitner om at dette egentlig er en åpenbar sak; Det er galt å utstyre regimer som undertrykker befolkningen sin, sier Tor Kristian Birkeland, koordinator for Kirkelig Fredsplattform.

– Aldri mer 9.april, sier vi. Norske menn og kvinner kjempet og døde for vår frihet, mot nazismen. Og nå? Vi tjener penger på å støtte noen av nåtidens mest brutale undertrykkerne militært. Blant disse er Saudi-Arabia som pisker og halshugger sine egne og som knebler fredelige demokratiforkjempere i nabolandene. Det bør ikke våre folkevalgte godta, sier Borghild Tønnessen-Krokan, seniorrådgiver i Forum for Utvikling og Miljø, et nettverk av 50 norske organisasjoner.

 

– Sterk markering

Markeringen åpnet med en enkel appell (se nedenfor), før én representant fra hver organisasjon gikk frem og la ned en rose i protest, og til minne om alle som blir fengslet, torturert og drept i de landene Norge selger militærutstyr til.

– For meg var dette en sterk markering. Det er viktig at vi står opp for alle de som potensielt lider fordi vi skal tjene penger på norske våpen, sier Våje.

Debatten om våpeneksport holdes i stortinget 14. april.

– I dag er flertallet på Stortinget for å eksportere strategiske varer til autoritære regimer, mens 7 av 10 nordmenn er i mot. Det er på tide at våre folkevalgte tar ansvaret sitt alvorlig, sier leder for fredspolitisk utvalg i Changemaker Ingrid Holmedahl.

 

Her er appellen i sin helhet:

«Vi, ledere og representanter for humanitære, menneskerettighets- og fredsorganisasjoner og trossamfunn, er samlet i dag for å gi en tydelig beskjed til våre folkevalgte. Beskjeden er denne: Eksport av norsk militært utstyr er deres ansvar. I dag eksporteres det militært utstyr fra Norge og av norskeide bedrifter i utlandet til land som aktivt motarbeider menneskerettighetene gjennom sin praksis. Disse landene begrenser grunnleggende friheter og rettigheter for sine innbyggere. Politiske aktivister, journalister, religionskritikere, nettaktivister og andre som ønsker å kritisere eller forandre sine politiske systemer, må være svært forsiktige med hvordan de uttaler seg for å unngå arrestasjon, tortur, eller i verste fall dødsstraff.

I 2013 solgte Norge militærutstyr til blant annet Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater, Qatar, Oman, Algerie og Egypt. Dette er land som har begått mange og grove brudd på menneskerettighetene i en årrekke. Tusenvis av mennesker sitter fengslet – og mange tortureres – for å kreve grunnleggende friheter. De forente arabiske emirater mottok ammunisjon for 2,6 millioner kroner, og annet militærutstyr for 15 millioner kroner. Det samme landet sendte i 2011 soldater til Bahrain for å slå brutalt ned på fredelige demonstranter som krevde demokrati. Faren for at det norske militærutstyret brukes og har blitt brukt til undertrykking er reell.

Ved å eksportere militært utstyr til disse landene, tjener Norge penger på å styrke regimenes muligheter til å begå overgrep og grove menneskerettighetsbrudd. Det er Stortingets ansvar å stanse denne eksporten. Ikke hjelp undertrykkerne.»