MENY

Digni i markering mot våpeneksport

- En klar melding til politikerne, sier fungerende generalsekretær Elizabeth Laura Walmann.

For tredje gang siden 2013 protesterte Digni og 33 andre organisasjoner i går mot eksport av militærutstyr autoritære regimer.

Elizabeth
Fungerende generalsekretær Elizabeth Laura Walmann.

– Dette er en klar melding til politikerne, sier fungerende generalsekretær Elizabeth Laura Walmann, som deltok på markeringen fra Digni.

Representanter fra hver av de 34 organisasjonene la i stillhet en rose på en kiste, for å minnes liv som har gått tapt som følge av norsk våpeneksport.

– Åpenbar sak

-Den brede oppslutningen om markeringen vitner om at dette er en åpenbar sak; Det er galt å utstyre regimer som undertrykker befolkningen sin, sier Knut Refsdal, generalsekretær i Norges Kristne Råd.

Dette er en klar melding til politikerne.

Walmann mener slepphendt eksport av norske våpen er en skam for Norge.

– All eksport av våpen og militærmateriell til autoritære land må stanses. Regelverket må tolkes strengere, slik at brudd på menneskerettigheter i et mottakerland er grunn nok til å gi avslag på en lisenssøknad, sier generalsekretæren.

Beste anledning på flere tiår

Markeringen ble initiert av Kirkelig Fredsplattform. Koordinator for initiativet, Tor Kristian Birkeland, mener stortingsdebatten den 26. april er den beste anledningen på flere tiår til å gjøre noe med eksporten av militærutstyr til land hvor det foregår grove og rutinemessige brudd på menneskerettigheter og internasjonal humanitær rett

– Venstre og SV har gått sammen om flere forslag som effektivt vil sette en stopper for eksport til autoritære regimer, sier han.

Dersom Arbeiderpartiet, Senterpartiet og KrF stemmer for forslagene fra V og SV, får forslagene flertall.

26360224360_02a590a1c3_o

Leste opp apell

Under markeringen ble en apell fra de 34 organisasjonene lest opp. Den lød som følger:

«Vi, ledere og representanter for humanitære, menneskerettighets- og fredsorganisasjoner og trossamfunn, er samlet i dag for å gi en tydelig beskjed til våre folkevalgte. Beskjeden er denne: Eksport av norsk militært utstyr er deres ansvar. I 2014 solgte Norge militærutstyr til blant annet Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater, Qatar, Oman, og Kuwait. Dette er land som har begått mange og grove brudd på menneskerettighetene i en årrekke. Tusenvis av mennesker sitter fengslet – og mange tortureres – for å kreve grunnleggende friheter. Etter at den Saudi-ledede koalisjonen intervenerte i Jemen i 2014, er det godt dokumentert at koalisjonen har begått flere krigsforbrytelser der. I 2011 sendte Emiratene og Saudi-Arabia soldater til Bahrain for å slå ned på fredelige demonstranter som krevde demokrati. Faren for at det norske militærutstyret brukes og har blitt brukt til undertrykking og krigsforbrytelser er reell.

Det er Stortingets ansvar å stanse denne eksporten. Ikke hjelp undertrykkerne.

I dag eksporteres det militært utstyr fra Norge og av norskeide bedrifter i utlandet til disse landene som aktivt motarbeider menneskerettighetene gjennom sin praksis. Landene begrenser grunnleggende friheter og rettigheter for sine innbyggere. Politiske aktivister, journalister, religionskritikere, nettaktivister, arbeidere som organiserer seg, og andre som ønsker å kritisere eller forandre sine politiske systemer eller arbeidsvilkår, må være svært forsiktige med hvordan de uttaler seg for å unngå arrestasjon, tortur, eller i verste fall dødsstraff.

Ved å eksportere militært utstyr til disse landene, tjener Norge penger på å styrke regimenes muligheter til å begå overgrep, grove menneskerettighetsbrudd og krigsforbrytelser. Det er Stortingets ansvar å stanse denne eksporten. Ikke hjelp undertrykkerne.»


Foto: Norges Kristne Råd