MENY

Presse

Digni lover å være raske og effektive i møte med mediene, og svarer de fleste henvendelser i løpet av minutter. Send en mail til media@digni.no, så kontakter vi deg.

Hjalmar Bø

Generalsekretær
Tel: +47 906 74 142
hb@digni.no

Faktaboks om Digni

  • Digni er en paraplyorganisasjon for 19 norske misjonsorganisasjoner og kirkesamfunn som driver med langsiktig utviklingsarbeid i rundt 35 land.
  • Vi forvalter ca. 160 millioner kroner årlig fra Norad. Våre medlemsorganisasjoner søker om disse midlene prosjektvis, og Digni har både en rådgivende og oppfølgende rolle.
  • I 2016 var det 114 prosjekter som ble støttet gjennom Digni/Norad. Oversikt over disse finner du her.
  • Digni kommer av det latinske ordet dignitas, som betyr verdighet. Vår grunnverdi er at alle mennesker har en unik og Gudgitt verdi og skal behandles deretter.
  • Vi jobber for en rettferdig verden der Guds skaperverk ivaretas, der alle mennesker opplever verdighet og der ingen lider på grunn av fattigdom.
  • Vi ble opprettet i 1983 og het da Norsk Misjonsråds Bistandsnemnd. Vi byttet navn til Digni i 2011.
  • Til sammen har Dignis medlemsorganisasjoner omtrent 300.000 medlemmer og støttespillere i hele Norge.

Bilder

Kontakt oss ved ved behov for bilder: media@digni.no